El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) ha presentat, com cada any, les dades actualitzades de la producció ecològica a Catalunya. Una vegada més, el 2017 ha superat en xifres el 2016 i tots els anys anteriors, fet que perfila un present i un futur prometedors a l’agricultura bio al nostre país. De fet, hi ha hagut un augment considerable de tots els indicadors tant de producció agrícola, vegetal i ramadera, com de facturació. Xifres com la crescuda de més del doble del nombre d’hectàrees de producció ecològica en cinc anys demostren la bona salut del sector.

Les dades 2017, en titulars

 • L’evolució general de la superfície total d’agricultura ecològica i d’operadors inscrits des de 1995 fins al 2017 ha estat molt bona: s’han superat les 200.000 hectàrees, amb un creixement d’un 16,8% l’últim any, i hi ha hagut més de 3.500 operadors, 3.543 concretament, un 9,4% més del total de l’any anterior.
 • Per províncies destaca Barcelona gràcies a la localització de les empreses, ja que la majoria d’operadors se situen en aquesta demarcació, seguida de Lleida, Tarragona i Girona.
 • L’activitat predominant dels operadors: els productors vegetals i ramaders són la base de la agricultura ecològica i fan del sector primari el més important.
 • Els elaboradors ja tenen un total de 1.118 inscrits. Catalunya és la zona de tot l’Estat amb més indústria elaboradora.
 • Pel que fa la superfície agrícola, la majoria d’hectàrees estan destinades a prats i pastures per proveir a tota la ramaderia que hi ha Catalunya. Més de la meitat d’aquest territori (103.940 ha) es troba a la demarcació de Lleida, amb un creixement l’últim any pràcticament del 20%. La segona demarcació més important és Girona, seguida de Barcelona i Tarragona.
 • Analitzant només el cultiu, excloent l’agricultura ecològica destinada a l’alimentació animal (prats, pastures, boscos i recol·lecció silvestres), la vinya és, amb el 40% de la superfície, el sector més important, sobretot a Barcelona i Tarragona, on el sector vitivinícola té molt més dinamisme, tant en producció de vi com de conreu de raïm, que en les altres dues províncies.
 • El segon sector és el de l’olivera, amb una ocupació total d’un 22% de les hectàrees sobretot a la zona de Lleida (5.144 ha), seguit dels cereals, adob verd, fruita seca i fruiters. Tarragona és la segona zona amb el conreu d’oliveres (2.738 ha).
 • Respecte de la ramaderia, és un sector important a Catalunya sobretot pel que fa a la producció de carn de vaquí, oví, equí i carnum, que representa més del 80% de totes les explotacions ramaderes. En canvi, l’avicultura d’ous, la producció de llet i la producció de carn de pollastre o de porc encara és una ramaderia petita comparada amb la convencional.
 • Lleida lidera el nombre d’explotacions ramaderes amb 418 i una crescuda de gairebé del 13%, Girona en segon lloc, seguida de Barcelona i Tarragona.
 • El sector secundari es caracteritza per la gran diversificació d’empreses que elaboren els productes ecològics; la majoria són petites empreses amb activitats agroindustrials molt variades. En ordre d’importància, algunes d’aquestes activitats són la comercialització i la distribució, amb un 20% total del treball; l’elaboració de vins i caves, amb un 12%; l’emmagatzematge, amb un 8%, i la fabricació i envasament d’olis i greixos, amb un 6%, entre d’altres.
 • El creixement total de tots els sectors agroindustrials l’any 2017 va ser d’un 16%, produïts la major part a Barcelona amb un creixement d’un 13,65%, i seguits per Tarragona, Lleida i Girona.
 • Pel que fa a la facturació, des de l’any 2016 hi ha hagut un creixement del 20,59% en el volum de facturacions, que han sumat un total de 483 milions d’euros.
 • El 44% de la producció catalana es ven a Catalunya. El segon destí és la Unió Europea; el tercer, Espanya, i l’últim, territoris de fora de la Unió Europea.
 • Els productes ecològics de la vinya i les oliveres exporten molt més per la seva gran producció en comparació amb altres productes molt més centrats en la venda a Catalunya i amb menys productivitat.

Èxit del programa de foment de la producció ecològica 2015-2020

Aquesta línia ascendent és possible gràcies a les iniciatives del programa de foment de la producció ecològica 2015-2020 d’un sector que va a l’alça i que seguirà apostant per fer més fort el productor i per fer que els productes ecològics arribin amb més força i a una diversitat més gran de consumidors.

Un programa de què es deriven una sèrie d’accions entre les quals, pel que fa als productors, la més important són els ajuts a la ramaderia i agricultura ecològica, on s’ha augmentat tant el volum de perceptors com de diners: de 625 mil euros a 5,5 milions.

Una altra línia d’ajuts, de cent mil euros aquest cop, és la recerca de productors per posar-los en contacte directament amb les noves innovacions d’aquest tipus de mercat en auge.

També hi ha altres accions amb menys impacte econòmic, però amb el mateix valor pel que fa a transferència de coneixement, com el nou grup de ramaderia ecològica creat l’any passat per identificar les problemàtiques específiques d’aquest sector i la figura del tècnic dinamitzador territorial creada l’any 2009, actualment amb un programa de dinous tècnics encarregats d’assessorar i ajudar el grup de productors.

Més informació (CCPAE):