Amb el pas dels anys, la funció pulmonar de les persones disminueix de manera natural. No obstant això, aquest declivi és més pronunciat quan hi ha un augment de pes, tant si és moderat com excessiu. Així ho confirma un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per La Caixa, que ha analitzat l’efecte que tenen les variacions de pes de les persones en la seva salut respiratòria al llarg d’un període de vint anys.

Problemes respiratoris

Publicada a la revista Thorax, la investigació es basa en les dades de prop de 3.700 participants de diferents països d’Europa i d’Austràlia. Aquestes persones van ser reclutades quan tenien entre 20 i 44 anys i, durant el període 1991-2014, les van pesar diversos cops i els van mesurar la funció pulmonar amb proves d’espirometria. “Si bé hi ha investigacions prèvies que vinculen l’augment de pes amb l’empitjorament de la funció pulmonar, aquest és el primer estudi que analitza un període de temps tan llarg i una mostra de població tan variada”, afirma Judith Garcia Aymerich, líder de l’estudi i cap del programa de “Malalties no transmissibles i medi ambient” d’ISGlobal.

D’acord amb els resultats, tant les persones amb un índex de massa corporal dins dels nivells recomanats com les que tenen sobrepès o obesitat perden funció pulmonar més de pressa quan s’engreixen. De manera inversa, aquest declivi s’atenua en les persones obeses que s’aprimen amb els anys. D’altra banda, les persones que mantenen un pes correcte durant tota l’etapa adulta mostren un declivi de la salut respiratòria molt menys pronunciat.

Hi ha dos mecanismes que podrien explicar l’associació entre l’increment de pes i la salut pulmonar. En primer lloc, l’augment de pes pot afectar el funcionament dels pulmons per raons mecàniques. “És probable que el greix abdominal i toràcic redueixi l’espai per a l’expansió pulmonar durant la inspiració”, comenta Gabriela Prado Peralta, primera autora de l’estudi i investigadora d’ISGlobal. En segon lloc, l’augment de pes pot afectar la funció pulmonar amb processos inflamatoris, ja que el teixit adipós –les zones en què s’acumula el greix– produeix substàncies inflamatòries que poden fer malbé el teixit pulmonar i reduir el diàmetre de les vies respiratòries.

Mantenir una bona funció pulmonar durant la vida adulta és crucial per prevenir malalties respiratòries cròniques, que avui dia representen un problema greu de salut pública a escala global. “Atesos els nivells epidèmics de sobrepès i obesitat als quals estem arribant, resulta fonamental comprendre els efectes que tenen els canvis de pes sobre la funció pulmonar, un indicador molt potent de morbiditat i mortalitat en la població”, afirma Garcia Aymerich. “La bona notícia”, afegeix la investigadora, “és que és possible revertir els efectes negatius de l’excés de pes i l’obesitat aprimant-se. Per tant, les polítiques de salut pública que promouen estils de vida saludables poden ser la clau per aconseguir una societat amb una bona salut pulmonar”.