I que el 75 % de les morts al nostre país es deuen a malalties directament relacionades amb l’estil de vida, com ara la mala alimentació?

Com pot ser que sent l’alimentació un dels pilars fonamentals de la salut, no sigui possible accedir gratuïtament des de la sanitat pública als únics professionals amb formació específica en nutrició?

L’associació científica −i sense ànim de lucre− Enllaç a la web de l’associació Dietética sin Patrocinadores (DSP) fa una crida a la mobilització ciutadana i professional perquè s’incorpori la figura del dietista o nutricionista i el tècnic superior en Dietètica a la sanitat pública, perquè:

  • Abans del tractament amb fàrmacs, ha d’haver-hi la prevenció amb un assessorament nutricional adequat a cada pacient i fet per un professional especialitzat.
  • En patologies tan habituals com la diabetis, la hipertensió o els accidents cardiovasculars, juntament o abans de la medicació, s’ha de fer prevenció amb l’alimentació.
  • Els ciutadans que necessiten consell dietètic continu i personalitzat no el tenen: malalts renals, els que pateixen de malalties inflamatòries intestinals, càncer o patologies digestives.
  • Tenim una taxa d’obesitat infantil alarmant i en augment, i no hi ha personal format en nutrició als centres d’atenció primària i de pediatria
  • Entre un 30 i un 50 % dels pacients hospitalitzats es desnodreix i així s’allarguen les hospitalitzacions i la recuperació se’n ressent.
  • Els països amb servei de nutrició a la sanitat pública estalvien en despesa farmacèutica i en atenció sanitària. Per cada euro invertit en assessorament dietètic s’estalvien més de 50 € en tractaments posteriors, s’augmenta la productivitat, disminueixen les baixes laborals i millora la qualitat de vida.

Qui s’hauria d’encarregar del consell dietètic i dels tractaments nutricionals?

A Espanya hi ha dos professionals amb titulació oficial especialitzats en dietètica i nutrició: els tècnics superiors en Dietètica i els dietistes o nutricionistes (diplomats o graduats). Ambdós haurien de formar part de la sanitat pública, i integrar les Unitats de Nutrició i Dietètica tant a l’atenció primària com a l’especialitzada, de la mateixa manera que succeeix a la resta de la Unió Europea.

Tenim una taxa d’obesitat infantil alarmant i en augment, cal personal format en nutrició als centres d’atenció primària i de pediatria

Tenim una taxa d’obesitat infantil alarmant i en augment, cal personal format en nutrició als centres d’atenció primària i de pediatria

Qui s’encarrega ara de l’alimentació dels pacients?

Actualment aquestes funcions les fan companys saturats i sense formació específica (personal d’infermeria i medicina). L’assessorament nutricional que rep la ciutadania es redueix moltes vegades a una fotocòpia idèntica per a tothom amb consells genèrics. La teràpia a través de la dieta (dietoteràpia) brilla per la seva absència i es recorre a la mediació en casos que es podrien tractar amb pautes nutricionals adaptades i que sovint podrien haver-se previngut amb assessorament dietètic.

Per totes aquestes raons, l’Associació Dietética sin Patrocinadores (DSP) convoca una concentració el pròxim 10 de maig a les 11.30 hores davant del Ministeri de Sanitat a Madrid (Paseo del Prado, 18) sota l’eslògan:

#SanidadDesnutrida: Alguna cosa falla a la Sanitat! Demana atenció nutricional!

S’han convocat els professionals i les associacions del sector, així com la ciutadania, i els anima a mostrar el seu descontentament pel tracte de rebuig que es dóna a la nutrició, pilar fonamental de la salut, des de l’administració pública.

Més informació a la convocatòria de Dietética Sin Patrocinadores

Montse Reus
Montse Reus

Dietista i Ambientòloga

  @montsevolutiva   @montsereusdietista