Reducció del risc d’obesitat, millora de l’atenció infantil, alentiment de la davallada física durant l’envelliment… Hi ha molts beneficis que s’han relacionat amb el fet de viure a prop d’espais verds. Per primera vegada, un estudi liderat conjuntament per la Universitat de Bergen i l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per La Caixa, apunta també al retard en l’aparició de la menopausa en dones.

Menopausa dona

Publicada a la revista Environment International, la investigació es basa en les dades de 1.955 dones participants en l’Estudi Europeu de Salut Respiratòria (ECRHS, per les sigles en anglès) i pertanyents a nou països diferents (Estat espanyol, França, Alemanya, Bèlgica, Regne Unit, Suècia, Estònia, Islàndia i Noruega). Durant més de vint anys, les participants van respondre a diversos qüestionaris sobre hàbits de vida i estat de salut, es van sotmetre a anàlisis de sang i van rebre un seguiment sobre la quantitat de vegetació a prop de casa seva.

Menopausa i zones verdes

D’acord amb els resultats de l’estudi, les dones que viuen en àrees amb poca vegetació desenvolupen la menopausa 1,4 anys abans que les que viuen en veïnats amb força zones verdes. Així, l’edat mitjana a la qual van desenvolupar la menopausa les participants que viuen en zones amb nivells alts de vegetació va ser de 51,7 anys, mentre que les dones que viuen en zones pobres en espais verds rondaven els 50,3 anys.

El moment en què apareix la menopausa depèn de factors genètics i d’hàbits de vida com el tabaquisme, l’obesitat, l’activitat física i l’ús d’anticonceptius orals. L’associació amb els espais verds pot ser degut a diversos processos biològics.

“D’una banda, sabem que l’estrès provoca un augment del cortisol en sang i, segons apunten moltes investigacions, l’exposició als espais verds el redueix”, afirma Kai Triebner, primer autor de l’estudi i investigador visitant a ISGlobal.

“Els nivells baixos de cortisol s’han associat amb un augment en els nivells d’estradiol, una hormona sexual femenina molt important. Potser, les dones que viuen a prop d’espais verds tenen nivells més baixos de cortisol que els permeten mantenir alts els nivells d’estradiol i, per tant, passen més tard la menopausa”. D’altra banda, “l’exposició als espais verds s’associa també amb un descens en certes patologies mentals, com la depressió, que al seu torn s’ha relacionat amb una edat més primerenca en la menopausa”.

La menopausa, un indicador de salut

“La menopausa és un marcador de salut i pot relacionar-se tant amb patologies fisiològiques com mentals”, assegura Payam Dadvand, coordinador de l’estudi i investigador d’ISGlobal. De fet, a edats tardanes, aquest fenomen natural s’ha associat amb la supervivència general, l’esperança de vida i la reducció de la mortalitat. “Si es confirma, els resultats de la nostra investigació s’afegirien el ventall de proves que evidencien els beneficis dels espais verds per a la salut de les persones, a més d’ajudar a les administracions a implementar intervencions destinades a desaccelerar l’envelliment reproductiu en una societat com la nostra, en ràpida urbanització”.