Foto Marta-PosaMarta Garcia Bernal. Pediatra, adjunta d’Hospitalització i Hematooncologia Pediàtrica a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa i té consulta privada (Consulta Posa-Garcia) al carrer Capmany, 67, de Sabadell.

Com hauria de ser l’alimentació d’una mare lactant?

Si és evident que sempre hem de cuidar l’alimentació, durant la gestació i el període de lactància ens hi hem de fixar encara més. Tot i que hi ha unes recomanacions estàndards, cal recordar que, en cap cas, no es tracta d’imposar un llistat estricte de prohibicions i obligatorietats. La mare que alleta està dedicada de manera gairebé exclusiva a aquesta tasca, sense gaires hores de son ni temps per a ella. L’alimentació, per tant, no hauria de ser un problema afegit.

Aquí teniu un resum de les recomanacions bàsiques:

  • Cal beure prou. La majoria de guies recomanen uns 1800 ml de líquid al dia durant el període de lactància. Si la mare no està acostumada a beure tant, no s’ha de forçar; només cal que augmenti lleugerament el total de líquid diari.
  • La dieta ha de ser completa, variada i repartida, si és possible, en cinc àpats al dia. L’aportació calòrica recomanada en diversos estudis és de fins a 2500-2700 Kcal/dia. En enquestes a mares lactants que no tenen cap problema nutricional, però, la mitjana de calories consumides és inferior, unes 1800 i 2300 Kcal/dia. Com durant la gestació, estan especialment recomanats els aliments rics en àcids grassos essencials omega-3 i omega-6 (peix blau, per exemple).
  • Els complements vitamínics no estan indicats si la dieta és variada. Hi haurà prou vitamina D si l’exposició solar és l’adequada; i la ingesta de derivats làctics, peixos petits, verdures i fruita seca garantirà l’aportació de calci. En el cas de mares vegetarianes estrictes que no consumeixen llet ni ous, sí que és important recordar l’aportació dietètica de vitamina B12. Cal introduir a la dieta aliments vegetals enriquits artificialment amb vitamina B12 i valorar individualment si és necessari un complement farmacològic. La recomanació sistemàtica de complementar amb iode és present a diverses guies, tot i que aquest tema genera una controvèrsia encara no resolta a dia d’avui.
  • Cal evitar el consum de tabac i alcohol i minimitzar el de cafeïna i altres excitants, ja que totes aquestes substàncies s’excreten en la llet materna.
Aquesta alimentació incideix en la qualitat de la llet que es produeix?

Només en casos de desnutrició moderada o greu de la mare, s’ha comprovat una disminució en la quantitat de llet produïda. L’equilibri de lípids, proteïnes i carbohidrats de la llet materna és independent de la proporció dels que s’ingereixen. Sí que s’han trobat equivalències en la proporció de greixos saturats o insaturats, però cal tenir en compte que, a la llet materna, hi predominen sempre els insaturats. Tret de casos molt puntuals, el contingut en ferro i vitamines de la llet materna, quan la mare té una alimentació equilibrada, sol ser correcte.

Com podem saber si la nostra llet alimenta el nadó correctament?

El nadó s’alleta a demanda i sovint la rutina horària no és exacta, fet pel qual molts cops hi ha dubtes sobre si rep la quantitat correcta de llet per nodrir-se. En general, si un nadó taca regularment els bolquers amb orina i si fa deposicions –a ritme molt variable entre un cop cada 48 hores i més un cop amb cada presa–, s’està alimentant correctament. Tot i que cal fugir de la “basculomania”, com a referència, un lactant que ja ha recuperat el pes que va perdre quan va néixer s’engreixa uns 150 g/setmana durant els tres primers mesos, i 125 g/setmana dels tres als sis mesos.

El descans és fonamental en la rutina de la mare lactant? Per què?

Sí, el descans és essencial per a la mare que dóna el pit. La mare que alleta hauria d’estar en les millors condicions físiques i psíquiques possibles. Cal tenir en compte que el fet d’alletar implica passar d’un patró de son monofàsic nocturn, que és el més habitual entre els adults, a un patró polifàsic característic del lactant de menys de tres-quatre mesos de vida. De fet, el patró polifàsic podria ser prou reparador per a la mare si s’intenta sincronitzar i coincideix amb les anomenades portes del son, períodes cada noranta minuts durant el dia en què resulta més senzill adormir-se.

Com a pediatres, recomanem sempre a la mare i a l’entorn familiar que minimitzin totes les tasques domèstiques i socials que li impedeixen descansar quan el nadó també ho fa i que retarden, per tant, la sincronització que abans esmentàvem.

És veritat que hi ha alguns aliments que fan que la llet tingui “mal gust”?

Els aliments que consumeix la mare efectivament modifiquen el gust de la llet, però no es pot establir un llistat d’aliments que li donen “mal” gust. El sentit del gust del nadó es desenvolupa dins de l’úter amb la deglució de líquid amniòtic. A tall d’exemple, si a la mare li vénen de gust els aliments picants, el nadó ja hi estarà acostumat i no li seran estranys quan els detecti a la llet materna. De la mateixa manera, si una dona menja habitualment espàrrecs, col o alls, no hauria de deixar de consumir-ne durant el període d’alletament.

 

Torna a l’article “La dieta d’una mare lactant. Resolem dubtes!

Gemma Castanyer
Gemma Castanyer

Periodista

  @Castgem