La crisi econòmica en la qual estem immersos actualment fa que, als mitjans de comunicació, al carrer, entre els que ens envolten, no parem de sentir la paraula retallada. L’escassetat de recursos ha provocat una sèrie de davallades en les inversions i pressupostos de tot tipus d’àmbits; un dels més afectats: la sanitat.

Si mirem les dades, segons l’OCDE, veurem que a Espanya es destina aproximadament un 9,5% del PIB a prestacions sanitàries; malgrat això, totes les regions reclamen més diners per finançar el seu dèficit sanitari. Les despeses en salut segueixen creixent més que l’economia, i ho seguiran fent, com afirma l’OCDE mateix o l’FMI. Les previsions d’aquest últim organisme per a l’economia espanyola són taxes de creixement nominal inferiors al 4% fins al 2016, mentre que les necessitats sanitàries exigiran augments mínims de despesa del 4% anual.

Com que les previsions pel que fa a inversions destinades a la sanitat no són gens favorables, només queda una solució: l’estalvi.

Si analitzem les despeses en sanitat, veurem que les malalties que reclamen més diners són les cròniques i/o de llarga durada. Les malalties cardíaques, els infarts, el càncer, les malalties respiratòries i la diabetis són les causes principals de mortalitat al món, ja que són responsables del 63% de les morts, segons l’OMS. Totes aquestes patologies tenen una cosa en comú: una relació estreta amb l’alimentació i l’estil de vida.

Hi ha molts treballs i estudis que evidencien que millorar els hàbits alimentaris disminueix el risc de tenir aquest tipus de malalties. Lògicament, que la població optés més per la nostra estimada dieta mediterrània –rica en fruites i verdures– representaria menys diagnòstics d’aquests tipus i, per tant, una retallada notable en la despesa sanitària derivada d’aquests problemes de salut.

Al número de juny de la revista Cell Metabolism, llegíem que “amb una poma al dia, podem evitar la prevalença de qualsevol tipus de càncer”. La poma, que conté molt d’àcid ursòlic a la pell, millora l’enfortiment muscular. Aquesta fruita també conté pectines i polifenols, que milloren el nivell del metabolisme dels lípids i redueixen la producció de molècules inflamatòries, alhora que disminueixen els nivells de glucosa, colesterol i triglicèrids en sang, tots factors de risc de càncer.

Seguint en la mateixa línia, en clau d’anècdota, sempre recordaré l’entusiasme i l’alegria amb què una cuidadora de gent gran m’explicava l’èxit que va tenir al seu centre una de les recomanacions que li vaig fer a la consulta. Va decidir compartir amb els avis que cuidava una pauta tan senzilla com prendre un kiwi al matí per regular el trànsit intestinal i evitar el restrenyiment. Plena de satisfacció, explicava que gràcies a aquella recomanació tan senzilla, en uns dies, al centre es van reduir dràsticament les comandes de fàrmacs i productes per al restrenyiment i que els avis estaven molt contents de poder deixar de prendre, almenys, una de tantes medicacions.

Si una poma o un kiwi tenen aquest poder, quants beneficis ens pot aportar una bona alimentació?

I si retallem els mals hàbits?

Article escrit per:

Alex Vidal Suarez
Dietista-Nutricionista
Telèfons: 677 597 091 i 93 114 79 69
Correu electrònic: alex.vidal@alimentat.com
Web: www.alimentat.com