La síndrome de l’ull sec, un mal de tots, però que -fins ara- ha rebut poques solucions efectives

L’estil de vida actual ens imposa un contacte permanent amb pantalles, tant en la vida laboral com fora. Els ordinadors, mòbils i tauletes són les nostres eines principals de comunicació actual, amb alguns inconvenients associats des del punt de vista de la salut. Entre d’altres, hi ha molèsties oculars, ja que un contacte constant amb els dispositius electrònics acaba ressecant els ulls, provocant picor i vermellors: el que coneixem com a síndrome de l’ull sec.

Es tracta d’una alteració multifactorial que afecta un nombre creixent de persones: actualment un 10% de la població té síndrome de l’ull sec. Això es dona principalment en àrees urbanes –fet esperable, ja que a més hi ha més contaminació ambiental– i, el que és més preocupant, de forma creixent entre la població jove. No obstant això, aquest problema no ha trobat, fins al moment, solució dins de la medicina convencional, ni amb llàgrimes artificials, ni amb col·liris, ni amb antiinflamatoris tòpics. Tots aquests recursos són simptomàtics amb efectes passatgers i, com que fan que ens hi acostumem, generen dependència.

Les tres capes de la llàgrima

La llàgrima està composta per tres capes: la mucosa-mucínica, l’aquosa i la lipídica. Cadascuna té una funció clau per mantenir humit l’ull. La capa mucínica és la més profunda, la més propera a la còrnia i la més fina de totes tres. Té funcions de subjecció, hidratació i protecció de la còrnia. L’aquosa és la capa intermèdia i la de més gruix; està composta per sals, proteïnes, glucosa i electròlits, i també té certes substàncies antisèptiques, que protegeixen l’ull de possibles infeccions. La seva funció principal és lubricar l’ull i proporcionar oxigen a la còrnia. I, la més superficial: la capa lipídica conforma una barrera que retarda l’evaporació de la capa aquosa i està nodrida per les glàndules de Meibomio.

Els antioxidants de les baies de maqui actuen des de la profunditat de l’ull per restaurar-ne la humitat fisiològica

Amb la intenció de recuperar la salut i no només d’actuar sobre els símptomes, les investigacions més recents han trobat en aquest fruit d’un color porpra intens una alternativa natural molt poderosa per resoldre el problema des de l’arrel.

Les baies de maqui tenen molts polifenols, entre els quals destaca el grup de les antocianines i, més concretament, les delfinidines. Aquestes substàncies li atorguen un poder antioxidant superior al d’altres baies silvestres i –el més important– tenen la capacitat de ser absorbides per les cèl·lules de la glàndula lacrimal. Així, aconsegueixen actuar molt efectivament sobre el problema de l’ull sec, ja que bloquegen els radicals lliures i restauren la generació del fluid lacrimal.

La casa Cien por Cien Natural ha llançat al mercat MaquiConfortâ, una fórmula que conté extracte de baies de maqui (MaquiBrightâ), Combinat amb betacarotè natural de Dunaliella salina, una microalga àmpliament estudiada pels seus efectes antioxidants i antiinflamatoris, amb beneficis per a la salut ocular. Els betacarotens són precursors de la vitamina A, que contribueix a mantenir la visió i al funcionament normal del sistema immunitari.

Estudis amb resultats sorprenents

A partir de diferents estudis científics propis fets amb l’ingredient patentat, MaquiBright® ha demostrat que augmenta en un 50% la secreció de llàgrima en trenta dies i que redueix els símptomes de l’ull sec en un 72% en dos mesos.

En un assaig in vitro fet en cèl·lules de la retina, la utilització de MaquiBright® ha demostrat que redueix la producció de radicals lliures quan aquestes cèl·lules se sotmetien a dany per llum visible. Així mateix, un altre estudi (assaig in vivo) assenyala que aquest mateix extracte patentat de maqui és superior a d’altres extractes de baies per augmentar la secreció de fluid lacrimal. Finalment, un assaig clínic fet en humans amb ull sec moderat, va mesurar la generació de llàgrima i els individus van notar una disminució de la freqüència i severitat dels símptomes de l’ull sec, després d’usar MaquiBright®.

MaquiConfortâ té un mecanisme d’acció que pot complementar-se amb OmegaConfort7, Ja que el primer actua sobre la capa aquosa de l’ull i el segon sobre la capa lipídica, amb la qual cosa s’aconsegueix una sinergia ideal per millorar de forma completa els símptomes de la síndrome d’ull sec. Plegats, són els que trobem darrere del nom d’OcuProtect de Cien por Cien Natural.