Ja ho vam llegir en l’últim estudi de la revista científica Gut de The British Medical Journal titulat “La composició de la microbiota intestinal reflecteix la gravetat de la malaltia i les respostes immunes disfuncionals en pacients amb COVID-19”.

Sembla que la manca de certs microorganismes que solen trobar-se a l’intestí i l’auge d’altres podrien contribuir a agreujar els símptomes de la malaltia. És a dir, la composició de la nostra microbiota importa i pot millorar o empitjorar la capacitat del nostre sistema immunitari de combatre els patògens. I no parlem únicament de la COVID-19, si no de qualsevol afecció que puguem patir pel simple fet d’estar exposats a bacteris, patògens i diferents “enemics” al llarg de la nostra vida.

El nostre sistema immunitari és el nostre protector. Quan parlem d’immunitat ens referim a la capacitat que té el nostre organisme de defensar-se davant de les agressions externes que n’amenacen el funcionament. En aquest moment el cos posa en marxa diferents formes de defensa a través del SI. Si aquest protector no té capacitat d’enfrontar-se als seus enemics, consegüentment, apareixerà la malaltia. Per aquest motiu, enfortir-lo serà la nostra millor defensa.

El sistema immunitari que tenim a les mucoses (la nostra primera línia de defensa al costat de la pell) té la capacitat de reconèixer antígens estranys perjudicials i respondre-hi per mitigar-los. Però també té la capacitat de reconèixer antígens propis o estranys, però no perjudicials, i tolerar-los. De fet, les mucoses representen la superfície més gran de l’organisme exposada a antígens externs i el 80 % de les reaccions immunitàries passen a l’intestí. Així que hem de mantenir una interacció adequada entre el sistema immunitari i la microbiota per mantenir l’homeòstasi de les mucoses i la bona salut, tant d’aquestes mucoses, com de l’organisme en general.

Com podem enfortir el nostre sistema immunitari?

Per ajudar a mantenir un sistema immunitari saludable hem d’assegurar-nos que tenim una microbiota saludable. I com podem aconseguir-ho?

Mantenir una mucosa intestinal saludable és important perquè el nostre SI sàpiga distingir les nostres cèl·lules de les alienes i evitar que ataqui el nostre cos. És a dir, que no sigui massa tolerant ni estigui massa actiu.

En aquest aspecte, l’ús de probiòtics s’ha vist que pot ser realment interessant, ja que s’ha demostrat que milloren la funció del sistema immunitari.

Coneixem els probiòtics perquè de manera habitual s’utilitzen per tractar problemes relacionats amb el sistema digestiu. No hem d’oblidar, però, que l’ús que en podem fer arribar molt més lluny del que imaginem. Són útils per tractar problemes emocionals, condicions patològiques, obesitat, al·lèrgies i enfortir el sistema immunitari, entre altres coses. 

Els bacteris que ajuden a reforçar el nostre sistema immunitari

Ja hem esmentat que diversos estudis mostren com una bona o mala microbiota pot tenir un paper important sobre la funció del nostre sistema immunitari, tant en la resposta immunitària com en la modulació de la inflamació. Per això, la complementació amb probiòtics ha demostrat que pot ajudar a prevenir diferents infeccions, entre elles, les infeccions de tracte respiratori superior. Els gèneres que se solen utilitzar més sovint i que han demostrat tenir eficàcia clínica són:

  • Lactobacillus: els trobem en iogurts i formatge, encara que també es troben de manera natural en un tracte gastrointestinal sa. Dues de les seves espècies més conegudes i amb evidència científica són els Lactobacillus rhamnosus GGi Lactobacillus casei.
  • Bifidobacteris: són el gènere més abundant a l’intestí. En concret, hi ha evidència científica que el Bifidobacterium lactisdona suport al sistema immunitari.
  • Streptococcus: destaca el Streptococcus thermophilus, amb funció de suport a la colonització d’altres bacteris (entre ells els Lactobacillus i els Bifidobacterium).

A més de fer tots els punts esmentats, incloure probiòtics pot ser una bona alternativa per donar una empenta al nostre sistema immunitari.

Cien por Cien Natural té un producte basat en probiòtics que està dissenyat específicament per donar suport al sistema immunitari, el ProbiTec® Defensas. Aquest complement alimentari està fet a base de soques de probiòtics patentades, humanes, juntament amb vitamina D i Zinc i està especialment dissenyat per donar suport al sistema immunitari.

A més, també té 4 productes més dirigits especialment a l’embaràs i la lactància, a nens de 0 a 3 anys, de 3 a 12 o per a majors de 12. Cada un amb les seves soques específiques i pensat exclusivament per a les diferents etapes de la vida.

És important esmentar que els seus productes utilitzen la tecnologia Cryogenic, una tecnologia de protecció que minimitza el dany cel·lular i optimitza la integritat dels probiòtics en la manipulació, emmagatzematge i ingesta. Això fa que siguin resistents a la humitat, a l’oxigen, a la temperatura, als àcids estomacals i als àcids biliars, un aspecte imprescindible perquè el probiòtic arribi al nostre intestí sense ser degradat abans.