Per aclarir una mica el panorama, us repassem algunes de les alternatives més conegudes per entendre més en profunditat el tema i els criteris que cal tenir en compte a l’hora de triar l’aigua que bevem.

Nen bebent aigua d'una font pública

Quines opcions d’aigües hi ha per poder beure?

Analitzem les alternatives més comuns que tenim per consumir aigua. La més econòmica, en termes de medi ambient i de butxaca, és l’aigua de xarxa. A l’Estat espanyol, els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua subministrada sigui apta per al consum humà. No obstant això, l’aigua d’aixeta, tot i que pugui tenir bon gust, no és sempre una opció del tot segura. A més de la presència de tòxics vinculats a residus sanitaris, agroquímics, industrials, metalls pesants, etc., la cloració que es fa a la planta potabilitzadora pot generar problemes amb subproductes tòxics com els trihalometans. Al nostre país hi ha diferències substancials de qualitat i organolèptiques entre l’aigua de la xarxa de les diferents localitats…

Article exclusiu per socis

Pilar Rodrigáñez Riccheri

Dietista

    @pilarrodriganez
Pilar Rodrigáñez Riccheri

Ara pots demanar cita amb la
Pilar Rodrigáñez Riccheri a La Consulta de l´Ets
936 338 063 Correu electrònic