SALUT

Dispèpsia

La dispèpsia és una alteració subclínica en què hi ha un problema en la recepció, l’acomodació del menjar i el buit de l’estómac. Apareix una sensació de plenitud, de pressió, de lentitud, freqüentment associada a gasos, rots i flatulències.

Causes principals

  • Multifactorial, el terreny té molta importància (com està l’individu).
  • Alteració dels enzims digestius com el suc gàstric, suc pancreàtic i secrecions intestinals.
  • Holísticament hi ha unes emocions associades com tensió, preocupació, donar voltes a les coses, indecisió fins a l’obsessió o hipocondria.

Tractament

  • Enzims digestius que milloren l’absorció dels aliments.

Pateixes aquesta patologia?

Fes prevenció o tracta-la parcialment seguint aquest menú amb els aliments que necessites.

9,95 €   0,00 € socis

9,95Comprar

 * Menú omnívor.