SALUT

Vacunes

S’entén com a vacuna qualsevol preparació destinada a generar immunitat contra una malaltia estimulant la producció de anticossos.

Les vacunes no són obligatòries, però el Sistema Nacional de Salut les recomana com a vitals.

Hi ha un debat públic obert sobre el fet que caldria tenir més coneixement dels riscos que comporten. En general, cal entendre que les vacunes són un medicament, i que, com a tals, tenen beneficis i efectes adversos.

Les finançades a Catalunya són:

  • Diftèria, tètanus, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipus B i hepatitis B (possibilitat de vacuna hexavalent) – 3 dosis: 2n mes, 4t mes, 11è mes.
  • Xarampió, rubèola i parotiditis (triple vírica) – 2 dosis: 12è mes, 3 anys.
  • Pneumococ – 3 dosis: 2n mes, 4t mes, 11è mes.
  • Meningococ C – 3 dosis: 4 mes, 12è mes, 11-12 anys.
  • Hepatitis A – 3 dosis: 15è mes, 6 anys, 11-12 anys.
  • Varicel·la – 3 dosis: 15è mes, 3 anys, 11-12 anys.
  • Virus del papil·loma humà – 1 dosi: 11-12 anys.

Si vols que estudiem el teu cas de manera personalitzada, t'esperem a: Tel. 936 338 06
Via Augusta, 42-44 · Entl. 4a Barcelona
DEMANA HORA

portada  —  amunt