Al voltant del 50% dels catalans consumeixen productes ecològics, però ho fan amb freqüències molt diferents. 5,5%  de la població menja productes ecològics cada dia, un 20,1% un cop a la semana com a mínim i un 11,9% un cop al mes o més. El president del CCPAE, Daniel Valls, ha presentat les dades en un extens i detallat baròmetre (ja és el cinquè) en què s’explica la fidelització cada vegada més gran dels consumidors que ja destinen una tercera part del pressupost a aliments ecològics. A més, els resultats mostren que el motiu principal del consum continua sent la salut.

Presentacio estadistiques ccpae Daniel VallsEntre els resultats es dedueix la importància que els consumidors donen a l’origen del producte. La majoria prefereixen aliments locals i de proximitat. De fet, pràcticament la meitat dels consumidors opten per comprar un producte no ecològic quan no ho troben d’origen català. En relació amb el lloc de compra molts consumidors opten per la compra en línia i les entregues a domicili. Pel que fa als productes ecològics les verdures ocupen la primera posició seguit dels llegums, la fruita a més dels ous, la llet i els derivats carnis són els més demandats.

Quant ens gastem?

Els compradors de productes ecològics cada cop destinen més proporció de la despesa setmanal a la compra d’aquest tipus de productes (24,2% el 2010, 31,2 el 2015). Creix la proporció de compradors d’aliments ecològics que dediquen més d’un 30% de la despesa setmanal a la compra d’aquest tipus d’aliments: el 2012 representaven un 25,7% i enguany representen el 36,7%.

L’aliment ecològic que més costa de trobar és la carn i l’embotit

L’enquesta també recull que hi ha compradors que acaben adquirint productes convencionals perquè no en troben d’ecològics amb facilitat. L’aliment ecològic que més costa de trobar és la carn/ embotit (14,8%), seguit de les verdures (13,6%) i el pa, cereals i pasta ecològica (12,3%). Així i tot gairebé el 70% dels enquestats té la percepció que el darrer any ha augmentat la presència d’aliments ecològics al mercat.

Un altre dels temes tractats ha estat la implementació d’aquest tipus d’aliment als menjadors infantils, una lluita encara oberta per part de molts col·lectius i amb la que col·labora Etselquemenges. De fet, els percentatges demostren la disposició ciutadana a un canvi en el model i molts pares i mares estarien disposats a pagar una mica més per consumir productes de qualitat.

No obstant això, la novetat d’aquest any ha estat l’elaboració del nou Programa de Foment de les Produccions Agroalimentàries Ecològiques que pretén establir i desenvolupar estratègies que regulin la producció amb les demandes internes i externes dels mercats. A més té com a objectiu donar suport a la producció comercial ecològica de sectors rendibles com el del vi i d’altres més deficitaris com els de la fruita, la llet o els cereals. D’aquesta manera es pretén pal·liar la dependència de productes que vénen de fora de Catalunya i poder satisfer la demanda cada cop més gran. Aquests resultats no només són esperançadors per als productors i consumidors sinó que també permeten desenvolupar noves estratègies i definir nous reptes de futur.

Pel que fa a la facturació de les empreses dedicades a l’agricultura ecològica a Catalunya, durant el 2014 va créixer un 39% en relació amb l’any anterior i va assolir els 291 milions d’euros.

Núria Coll
Núria Coll

Directora d'Etselquemenges.cat, Soycomocomo.es, la Consulta nutricional d'Etselquemenges.
Creadora del Cómo Como Festival

  @nurcoll   @nuria__coll