Política de privacitat

ETS EL QUE MENGES, S.L. (d’ara endavant “ETSELQUEMENGES”) vol informar de manera transparent, a través d’aquesta Política de Privadesa, sobre tots els tractaments que fem amb les dades personals, amb quina finalitat les tractem i els drets que els usuaris podeu exercir sobre les seves dades personals, així com el temps durant el qual conservem les dades.

Us informem que, en accedir al nostre lloc web, passeu a tenir la condició d’Usuari. Com a Usuari, declareu que teniu la capacitat legal necessària per comprendre i acceptar íntegrament la Política de Privadesa.

Gràcies per visitar el nostre lloc web. Esperem que gaudiu dels serveis que ETSELQUEMENGES us ofereix.

1.         QUI ÉS ETSELQUEMENGES?

Aquesta Política de privadesa regula l’ús del lloc web www.etselquemenges.cat (d’ara endavant “el Lloc web”), del qual ETS EL QUE MENGES, S.L. (d’ara endavant “ETSELQUEMENGES”) és titular.

El responsable del tractament de dades és ETS EL QUE MENGES, S.L., inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 42962, Foli 50, fulla 1, amb NIF B65720849 i domicili social a Via Augusta 42-44 Entresòl 4 08006, Barcelona, tel. +34 93 782 30 20, info@etselquemenges.cat.

Els Usuaris accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

2.         QUÈ ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Són dades que identifiquen o permeten identificar una persona. Per exemple, les dades que poden identificar una persona directament són el nom i cognoms, mentre que el número de D.N.I pot arribar a identificar-la de forma indirecta. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, data de naixement i sexe, entre d’altres. També hi podria haver els identificadors numèrics com l’adreça IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les galetes.

Un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que fem sobre les dades personals dels Usuaris, com, per exemple, recollir, registrar, fer servir i comunicar aquestes dades.

3.         QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ RECOPILEM?

Per poder tractar les dades especificades en aquesta Política de Privadesa, necessitem determinada informació sobre els Usuaris.  Per això recopilem la informació que ens faciliteu a través dels diferents canals d’interacció i comunicació, com són el formulari de registre al web per donar d’alta un compte de soci, els formularis de sol·licitud d’informació i contacte, el formulari de subscripció al butlletí d’informació, els perfils corporatius en xarxes socials, etc.

Les dades que podem recaptar a través dels anteriors canals són nom i cognoms, data de naixement, número de D.N.I, domicili complet, número de mòbil, adreça de correu electrònic, historial de compra de productes i/o subscripció, perfil de subscriptor (que inclou informació sobre interessos, etc.), les respostes a enquestes de satisfacció o valoració de productes, adreça d’enviament quan no coincideixi amb el domicili, característiques, preferències, gustos i temes d’interès, detalls de les comandes/compres de productes, perfils de xarxes socials (si l’Usuari consent a compartir aquesta informació personal amb nosaltres), informació sobre ús i navegació pel Lloc web (pàgina web des de la qual s’arriba al Lloc web, capes visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, tipus de dispositiu des del qual s’hi accedeix, navegador d’Internet emprat, temps que s’ha estat en el Lloc web, etc.), així mateix, emmagatzemem l’“ID de sessió”, que correspon a un codi intern que us identifica com a usuaris, opinions sobre productes, serveis, esdeveniments i/o comentaris a la nostra pàgina, etc.

4.         PER QUINES VIES CAPTEM LES DADES PERSONALS?

No cal registrar-se al nostre Lloc web per poder gaudir i informar-se de tots els serveis que oferim a ETSELQUEMENGES. Només captem i tractem informació facilitada a través de les vies següents:

•          Formulari de registre de compte: en què l’Usuari comunica dades personals per poder donar-se d’alta com a soci nostre en el Lloc web.

•          Formulari de compra o subscripció: en què l’Usuari comunica dades personals per poder executar les condicions d’ús i contractació.

•          Formularis de sol·licitud d’informació: en què l’Usuari comunica dades personals per sol·licitar informació dels nostres productes, condicions d’enviament, de pagament, mètodes de cancel·lació de subscripcions, etc.

•          Opinions al nostre blog i respostes a valoracions de productes i enquestes: en què l’Usuari comunica dades personals bé per comentar algun dels posts del blog, bé per emetre impressions o valoracions de productes, serveis, experiència com a client, nivell de satisfacció, etc.

•          Interacció amb el Lloc web i amb ETS EL QUE MENGES en xarxes socials: a través de l’ús que l’Usuari fa del Lloc web en navegar-hi i a través de la interacció que hi pugui haver a través dels perfils corporatius de la companyia en diferents xarxes socials.

5.         COM TRACTEM LES DADES PERSONALS I AMB QUINA FINALITAT?

Per poder informar els Usuaris de forma transparent i amb detall sobre les finalitats per les quals tractem les dades hem separat la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Així, tota la informació específica de cadascun dels tractaments de dades que fem és al seu quadre corresponent.

Cada quadre descriptiu dels corresponents tractaments recull la informació següent:

1)        Amb quina finalitat tractem les dades dels Usuaris?

En aquesta columna expliquem per a quina i amb quina finalitat tractem les dades personals dels Usuaris.

2)        Sobre quina base legal tractem les dades dels Usuaris?

Aquesta columna explica el fonament legal que ens permet tractar les dades personals dels Usuaris. La normativa de protecció de dades requereix que tinguem una base que legitimi aquest tractament. Així, per tractar la informació personal dels Usuaris ens basem en quatre bases legals depenent de l’activitat o tractament de dades. Les bases legals poden ser:

•          Interès legítim: Com a empresa, ETS EL QUE MENGES té un interès legítim a recopilar i tractar les dades dels Usuaris de caràcter personal amb la finalitat d’estudiar i analitzar l’adequació del nostre Lloc web, productes i serveis, si s’adapten a les necessitats dels nostres clients, subscriptors i usuaris o, en canvi, s’han de modificar en algun aspecte concret o poden ser millorats per adequar-se millor a aquestes necessitats. També té un interès legítim a mantenir un contacte regular amb els Usuaris per mantenir-los informat sobre promocions o publicitat sobre productes i serveis propis. En tot cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi sobre l’equilibri entre els nostres interessos a tractar les dades de caràcter personal dels Usuaris i els seus drets i llibertats. El resultat d’aquesta anàlisi determina si podem fer servir la informació personal dels Usuaris per als tractaments descrits en aquesta Política de Privadesa (excepte pel que fa al tractament de segmentació i perfilat per enviar comunicacions comercials, respecte de com requerim el consentiment exprés dels Usuaris).

•          L’execució del contracte: En el moment d’acceptar expressament els Termes i Condicions, l’Usuari es converteix en part del contracte de compravenda de producte o subscripció a ETS EL QUE MENGES. Amb la finalitat de complir les obligacions recollides en aquests Termes i Condicions necessitem recopilar i tractar les dades de caràcter personal dels Usuaris.

•          El compliment d’una obligació legal: ETS EL QUE MENGES com a empresa, actua com a responsable de les dades dels Usuaris i per això hem de complir una sèrie d’obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, consum, etc.  En aquells casos en què la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, la negativa de l’Usuari a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin legalment obligatòries implica que no podrà contractar productes o serveis amb ETS EL QUE MENGES, perquè comportaria un incompliment de la normativa a la qual estem subjectes.

•          El consentiment de l’Usuari: Si ETS EL QUE MENGES vol fer algun tractament de les dades de l’Usuari sense una justificació legal que es basi en cap dels motius anteriorment explicats, sol·licitarem prèviament el consentiment de l’Usuari per fer-ho. En tot cas, informem, que en tals casos l’Usuari sempre pot retirar el consentiment.

3)        Durant quant de temps conservem les dades personals?

En aquesta columna s’informa de manera orientativa durant quant de temps es conservaran les dades. El temps de conservació depèn en tot cas del tractament que es dugui a terme sobre la informació personal de l’Usuari. Cal tenir en compte que determinada normativa comptable, fiscal, de consum, protecció de dades i reguladora dels contractes ens pot obligar a conservar determinades dades dels clients i usuaris durant un temps determinat.

4)        Quins drets té l’Usuari?

Aquesta columna descriu els drets que l’Usuari pot exercir sobre les seves dades, tenint en compte el tractament que se’n faci. Depenent de la base legal que legitimi el tractament de les dades, els drets de l’Usuari poden veure’s limitats. A l’apartat següent detallem aquest aspecte.

A continuació, hi ha descrits amb més detall els diferents tractaments que ETS EL QUE MENGES fa de les dades personals dels Usuaris:

1.         Tramitació i enviament de butlletins d’informació.

Amb quina finalitat tractem les dades dels Usuaris?

Aquest tractament s’efectua amb la finalitat d’enviar-los informació de caràcter comercial, a través de correu electrònic, i mantenir-los informats de totes les novetats d’ETSELQUEMENGES, així com promocions, informació sobre esdeveniments, descomptes, etc.

Sobre quina base legal tractem les dades dels Usuaris?

La base legal per tractar les dades dels Usuaris és el seu consentiment.

Durant quant de temps conservem les dades personals dels Usuaris?

ETS EL QUE MENGES pot tractar les dades dels Usuaris mentre aquests no exerceixin el dret d’oposició o supressió.

Si els Usuaris exerceixen aquests drets, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se del tractament.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, ETS EL QUE MENGES ha d’anonimitzar o eliminar les dades personals dels Usuaris.

Quins drets té l’Usuari?

Té dret a oposar-se a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment. Es pot fer a través de les vies següents:

•          Revocant el consentiment en qualsevol moment enviant un correu electrònic sol·licitant-ho a: info@etselquemenges.cat

•          Seguint les instruccions en el peu del cos de cadascuna de les comunicacions electròniques rebudes.

Així mateix, l’Usuari té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

2.         Registre a ETSELQUEMENGES.

Amb quina finalitat tractem les dades dels Usuaris?

•          Tramitar correctament la compra de producte  i/o subscripció a  ETS EL QUE MENGES.

•          Gestionar el pagament efectiu del producte adquirit  o de la subscripció contractada.

•          Tramitar l’enviament dels productes adquirits a ETS EL QUE MENGES.

•          Gestionar qualsevol incidència relativa al producte comprat o servei contractat.

•          Proporcionar un servei d’atenció al client resolent dubtes i responent a consultes i sol·licituds d’informació a través dels diferents canals disponibles.

•          Gravar la interacció de l’Usuari amb ETS EL QUE MENGES a través dels canals del servei d’atenció al client.

•          Detectar i evitar fraus o qualsevol actuació o ús il·lícit.

•          Remetre enquestes i valoracions de productes, esdeveniments, etc.

Sobre quina base legal tractem les dades dels Usuaris?

Execució del contracte de compravenda de producte o de subscripció que hi ha entre ETS EL QUE MENGES i el client.

Durant quant temps conservem les dades personals dels Usuaris?

ETS EL QUE MENGES pot tractar les dades de l’Usuari mentre estigui vigent contracte de compravenda de producte o contractació de servei subscrit per ETS EL QUE MENGES i el client.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, ETS EL QUE MENGES ha d’anonimitzar o eliminar les dades personals de l’Usuari.

Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència o en relació amb el contracte de compravenda de producte o contractació de servei subscrit per ETS EL QUE MENGES i el client.

Quins són els drets dels Usuaris i com poden exercir-los?

L’Usuari té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

3.         Tramitació de qüestions remeses a través de “Contacte”.

Amb quina finalitat tractem les dades dels Usuaris?

La finalitat d’aquest tractament és la gestió de qüestions i resolució de dubtes remesos per l’Usuari.

Sobre quina base legal tractem les dades dels Usuaris?

La base legal per al tractament de les dades de l’Usuari és el seu consentiment.

Durant quant temps conservem les dades personals dels Usuaris?

ETS EL QUE MENGES pot tractar les dades dels Usuaris mentre no exerceixin el dret d’oposició o supressió.

En cas que exerceixin aquests drets, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se del tractament.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, ETS EL QUE MENGES ha d’anonimitzar o eliminar les dades personals de l’Usuari.

Quins drets té l’Usuari?

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

4.         Anàlisi de les dades dels clients i usuaris amb finalitats estadístiques i de negoci

Amb quina finalitat tractem les dades dels Usuaris?

•          Analitzar l’ús i aprofitament que fan els clients i usuaris del Lloc web i els productes i serveis oferts per ETS EL QUE MENGES.

•          Fer informes i estadístiques de negoci.

•          Millorar del Lloc web i els productes i serveis oferts per ETS EL QUE MENGES i adaptar-los als canvis de tendència en l’activitat dels clients i usuaris.

Sobre quina base legal tractem les dades dels Usuaris?

Interès legítim d’ETS EL QUE MENGES de conèixer i analitzar l’eficiència de la seva activitat i negoci.

Durant quant temps conservem les dades personals dels Usuaris?

ETS EL QUE MENGES pot tractar les dades dels Usuaris durant el període de vigència de la promoció corresponent i el seu període de reclamació.

Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència o en relació amb el contracte de compravenda de producte o contractació de servei subscrit per ETS EL QUE MENGES i el client.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, ETS EL QUE MENGES ha d’anonimitzar o eliminar les dades personals de l’Usuari.

Quins drets té l’Usuari?

Té dret a oposar-te al tractament de les seves dades amb finalitats d’anàlisis estadístiques i de negoci comunicant-nos-ho a través de l’enviament d’un correu electrònic sol·licitant-ho a: info@etselquemenges.cat

Així mateix, té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

5.         Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si així ho sol·licita el client o usuari.

Amb quina finalitat tractem les dades dels Usuaris?

Mantenir una llista actualitzada de tots els clients i usuaris que han sol·licitat la supressió de les seves dades o en algun moment s’han oposat a l’enviament de comunicacions comercials emeses per nosaltres.

Sobre quina base legal tractem les dades dels Usuaris?

Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els drets dels Usuaris i mantenir evidència del compliment per la nostra banda de la petició dels Usuaris d’exercici del dret de cancel·lació.

Durant quant temps conservem les dades personals dels Usuaris?

Conservarem les dades personals de l’Usuari durant el termini legalment previst per a la interposició de qualsevol reclamació en relació amb l’efectiva o deficient resposta per la nostra banda al dret de supressió o oposició que hagi exercitat l’Usuari.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, ETS EL QUE MENGES ha d’anonimitzar o eliminar les dades personals de l’Usuari.

Quins drets tenen els Usuaris?

Els drets descrits en la present Política de privadesa queden limitats pel fet que aquest és un tractament fonamentat en una obligació legal tal com s’explica en l’apartat citat.

6.         Anàlisi d’ús, funcionament i millora del web

Amb quina finalitat tractem les dades dels Usuaris?

•          Reconèixer l’Usuari quan torna al Lloc web.

•          Facilitar compartir continguts del Lloc web a través de xarxes socials i vies de comunicació.

•          Adequar el Lloc web al tipus de dispositiu empleat per l’Usuari.

•          Adequar el Lloc web als criteris de personalització triats per l’Usuari i recordar-los.

•          Estudiar possibles millores del Lloc web per optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-les.

•          Mostrar el contingut del Lloc web correcte i sol·licitat per l’Usuari en cada moment.

•          Habilitar la possibilitat de compartir contingut del Lloc web en xarxes socials.

Sobre quina base legal tractem les dades dels Usuaris?

Consentiment de l’Usuari.

Durant quant temps conservem les  dades personals dels Usuaris?

Conservarem les dades personals dels Usuaris durant el termini que cada tipus de galeta necessiti o fins que l’Usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el seu dret d’oposició.

Arribat el termini màxim de tractament de les dades, ETS EL QUE MENGES ha d’anonimitzar o eliminar les dades personals de l’Usuari.

Quins drets tenen l’Usuari?

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

6.         QUINS DRETS TÉ L’USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

A continuació, facilitem els drets que com a Usuari del lloc web pot exercir:

Dret d’accés

Té dret al fet que ETSELQUEMENGES li confirmi si està tractant o no les seves dades personals, i en tal cas, dret a conèixer quines dades tracta.

Dret de rectificació

Consisteix en la possibilitat que pugui modificar aquelles dades que siguin inexactes o incomplets, havent d’en la sol·licitud de rectificació indicar quines dades vol que es modifiquin.

Dret d’oposició

Pots oposar-te a qualsevol moment al fet que tractem les seves dades. Té dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que et concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. ETSELQUEMENGES deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió

Aquest dret permet la supressió de les seves dades personals. Les dades es conservaran bloquejats de manera que impedeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a la disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció.

Dret a la portabilitat de les dades

Té dret a copiar i transferir dades des de la nostra base de dades a un altre ETSELQUEMENGES del tractament. Solament és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.

Dret a la limitació del tractament

Aquest dret li permet sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan:

–  Impugni l’exactitud de les dades, mentre ETSELQUEMENGES verifica aquesta exactitud.

–  Hagi exercit el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre es verifica si els motius legítims d’ETSELQUEMENGES prevalen sobre els seus com interessat.

Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a ETSELQUEMENGES que conservi les seves dades personals quan:

–  El tractament de dades sigui il·lícit i com interessat s’oposi a la supressió de les teves dades i sol·liciti en el seu lloc una limitació del seu ús.

–  ETSELQUEMENGES ja no necessiti les seves dades personals per a les finalitats del tractament, però els necessiti per a la formulació, exercici, o defensa de reclamacions.

Com exercitar aquests drets?

Podrà exercir el seu dret, manant-nos la seva petició a la següent adreça de correu electrònic info@etselquemenges.cat.

Així mateix, t’informem que, quan ETSELQUEMENGES no hagi satisfet correctament l’exercici dels teus drets, podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Si vols conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pots dirigir-te a l’AEPD:

http://www.agpd.es
Tel. 901 100 099 i 91 266 35 17
C/ Jorge Juan, 6  28001 Madrid

1.             A QUI COMUNIQUEM LES TEVES DADES PERSONALS?

ETSELQUEMENGES no revela la informació personal que vostè ens proporciona a través de les vies descrites a l’apartat quart, tret que sigui necessari per a la prestació del servei contractat com és la comunicació a plataformes de pagament, bancs i empreses perquè pugui processar-se les transaccions.

Igualment, és possible que puguem comunicar les seves dades personals, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació a tribunals o organismes de l’administració pública.

Altres possibles tercers als quals podem comunicar les teves dades, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:

•          Assessors legals

•          Tribunals

•          Administració Tributària

•          Organismes de govern i administració pública

•          Forces i cossos de seguretat.

•          Encarregats de tractament que, per prestar els serveis necessaris han d’accedir a certa informació i/o dades personals. Són encarregats del tractament, per exemple, les companyies de transport i missatgeria encarregades de portar la teva comanda a l’adreça sol·licitada. Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades amb els qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats de Tractament. ETSELQUEMENGES subscriu els corresponents contractes per encàrrec de tractament que recullen les degudes garanties quant al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.

2.         ESTAN LES TEVES DADES SEGURES?

Amb la finalitat d’assegurar un processament just i transparent de la teva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imprecisió identificada en les dades personals tractats, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi, tractant les teves dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporciones s’emmagatzema en servidors segurs. Lamentablement, la transmissió o comunicació d’informació a través d’internet no és complementi segura. Així, una vegada hàgim rebut tota la teva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per tractar d’evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurem que, els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte dels quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció amb la legislació de protecció de dades aplicable.

3.         CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

La present Política de Privadesa podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis de criteri seguits per l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades a cada moment. ETSELQUEMENGES es reserva per tant el dret a modificar la present Política de Privadesa per poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

Última versió: maig del 2018.

4.         CONTACTE

Si tens algun dubte sobre els tractaments que fem sobre les teves dades personals, escriu-nos a info@etselquemenges.cat.

POLÍTICA DE GALETES

D’acord amb la normativa vigent, ETSELQUEMENGES facilita als usuaris informació relativa a les galetes que utilitza i els motius del seu ús, així com sol·licita el seu consentiment per poder utilitzar-les.

La web d’ETSELQUEMENGES utilitza galetes pròpies i de tercers per tal d’oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant l’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de les galetes al seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Què són les galetes?
Les galetes són una eina que fan servir els servidors web per emmagatzemar i recuperar informació relativa als usuaris. Són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s’emmagatzemen al terminal de l’usuari. Aquesta informació permet recuperar informació com per exemple el seu usuari registrat, si en disposa. Aquestes dades són emmagatzemades per a ser recordades quan l’usuari visita de nou la pàgina.

Quin tipus de galetes fem servir?
Les galetes poden diferenciar-se tenint en compte les diferents funcions per a les quals s’empren, la seva durada o qui les gestiona. És important tenir en compte que una mateixa galeta pot pertànyer a diverses categories. A continuació, l’usuari trobarà una descripció de les galetes emprades pel present lloc web:

Galetes tècniques
Són galetes tècniques aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions o serveis que el mateix ofereix. El nostre Lloc web empra galetes tècniques, algunes de les quals són essencials per al funcionament del lloc web, com, per exemple, les galetes que ens permeten identificar als usuaris de manera que puguin entrar en el seu accés privat o mantenir la sessió amb el servidor. Si l’usuari decideix no habilitar aquestes galetes, pot ser que la navegació pel lloc web no sigui possible o resulti molt menys satisfactòria.

Galetes d’anàlisi
Les galetes d’anàlisi permeten obtenir informació genèrica sobre els accessos dels usuaris al lloc web amb la finalitat de proporcionar informació agregada dels mateixos amb finalitats estadístiques. Aquest tipus de galetes s’empren per a analitzar com naveguen els usuaris pel lloc web i monitorar el rendiment d’aquest. Addicionalment, les eines utilitzades per a obtenir estadístiques d’ús del lloc web ofereixen la possibilitat d’obtenir un nivell de detall cada vegada més alt sobre el comportament dels visitants i usuaris del lloc web. Aquestes dades poden arreplegar-se, tractar-se i conservar-se associats a una adreça IP o a un usuari determinat o ben ser sotmesos a un procés de dissociació amb la finalitat d’obtenir conclusions basades en dades anònimes.
La informació obtinguda a través de galetes pot incloure, entre altres dades, l’adreça IP que identifica l’ordinador en aqueix moment, la data i hora de l’accés i les àrees del lloc web que es visiten. La finalitat d’aquesta recollida de dades és supervisar l’ús i la utilitat del nostre lloc web, amb finalitats estadístiques i de seguretat

Galetes pròpies
Són les galetes enviades a la seva terminal des d’un equip o domini gestionat per Etselquemenges i des del qual es presta el servei sol·licitat.

Galetes de personalització
Usem galetes de funcionalitat per a recordar les seves preferències. Per exemple, recordem canvis que hagi fet en les preferències del seu compte. Les galetes també poden ser utilitzades per a recordar la configuració i les preferències de l’usuari quant al disseny, els colors i les zones o menús que desitja tenir més accessibles en la pantalla d’inici.

Galetes de publicitat
Utilitzem aquestes galetes per gestionar, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris de la web sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

Com s’utilitzen les galetes i quin tipus d’informació guarden?
En navegar per la pàgina web d’etselquemenges.cat, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar galetes al seu terminal que permetin conèixer la següent informació:

· Informació estadística de l’ús de la web
· L’inici de sessió de l’usuari per mantenir la sessió activa
· L’activitat que ha dut a terme l’usuari al web a Google Analytics
· Vídeo de youtube.com i vimeo.com
· Comentaris de disqus.com

En cas de bloquejar l’ús de galetes del seu navegador alguns dels serveis de la pàgina web deixaran d’estar disponibles.

Com puc bloquejar o eliminar les galetes?
Pots permetre, bloquejar o eliminar les galetes que tens instal·lades al teu equip, a la configuració de les opcions del navegador de l’ordinador, telèfon intel·ligent o tauleta.

El fet de bloquejar la instal·lació de les galetes no t’impedeix la navegació efectiva a la pàgina web.

AFILIACIÓ

Com afiliat d’Amazon aquest lloc web ingressa per a compres adscrites.

portada  —  amunt