Els beneficis dels omegues

Una bona aportació d’àcids grassos omega-3 i omega-6, de minerals com magnesi i zinc, i de vitamina B6 afavoreix una síntesi correcta de les prostaglandines beneficioses.

Són els maons de les cèl·lules.

Són importants perquè formen part de totes les membranes cel·lulars de tots els teixits de l’organisme, i perquè són precursors d’un grup de molècules altament reactives i de vida mitjana-curta: les prostaglandines i els leucotriens, que poden actuar com a hormones ja que fan de missatgers químics i regulen diferents processos de l’organisme.

Fonts riques en omega-6: fruita seca, llavors oleaginoses, olis vegetals de primera premsada en fred.

Fonts riques en omega-3: peixos blaus, nous, llavors de lli, algues, cànem.

Un dels canvis més representatius que ha experimentat la dieta occidental ha estat en la qualitat, el tipus i la quantitat dels greixos. Hem passat d’una alimentació variada, fresca i natural a una alimentació cada vegada més plena de productes industrialitzats. Tots aquests canvis nutricionals han afavorit l’augment de malalties com l’obesitat, problemes cardiovasculars i hipertensió arterial, entre d’altres.

Tot i que la majoria de persones pensen que els greixos són dolents i que els hauríem d’eliminar de la dieta, en realitat, l’organisme necessita l’aportació de greixos per poder absorbir correctament vitamines i mantenir en bon estat el cervell i les funcions vitals. Però és importat saber quins greixos són els que necessita el cos i quins no.

La nostra salut es pot veure beneficiada pel consum d’aliments rics en “greixos bons”, abundants en els peixos blaus, llavors oleaginoses, fruita seca i olis vegetals. Fins i tot podem millorar la dieta si reduïm els aliments rics en “greixos dolents”, que es troben principalment en els productes industrialitzats, carns, embotits i lactis.

Omega-3 i omega-6: imprescindibles per a l’equilibri intern

Tant l’omega-3 com l’omega-6 són àcids grassos essencials, és a dir, que el cos necessita rebre per mitjà de la dieta o la complementació nutricional perquè no és capaç de fabricar-los. Són essencials perquè, com les vitamines, són necessaris perquè la nostra màquina biològica funcioni correctament.

Promouen la síntesi d’unes molècules molt particulars que actuen com a claus mestres a l’hora de controlar les funcions corporals: les prostaglandines. Entre les funcions beneficioses de les prostaglandines hi ha la de reforçar la immunitat, intervenir en el metabolisme dels ossos, músculs i vasos sanguinis, i també reduir el colesterol i els triglicèrids. Entre les funcions més nocives –quan certes prostaglandines es fabriquen en excés–, trobem la inducció dels processos inflamatoris i la formació de coàguls. La nostra salut depèn de l’equilibri entre prostaglandines “bones” i prostaglandines “dolentes”. Per exemple, un dèficit de prostaglandines beneficioses pot ser un factor que causi un augment de la tensió arterial.

Per tant, una persona que consumeix molts productes d’origen animal, greixos saturats, fregits i productes industrialitzats afavorirà l’augment de les prostaglandines “dolentes” i, en conseqüència, això pot desencadenar un risc per a la salut cardiovascular. En canvi, una persona que segueix una alimentació rica en verdures i fruites, olis de primera premsada en fred, llavors i fruita seca, proteïna vegetal o peix, afavorirà la síntesi de prostaglandines “bones” i, per tant, afavorirà un sistema immunitari eficient i uns nivells adequats de colesterol i triglicèrids.

Amb una alimentació saludable podem aportar àcids grassos essencials omega-6 i omega-3. La proporció ideal entre tots dos és d’1:1, però desafortunadament avui dia no és així.

En la nostra dieta actual hi ha una representació més gran d’àcids grassos omega-6 que no pas d’omega-3, en una relació de 6/10:1, respectivament, motiu pel qual moltes vegades hem de recórrer a la complementació nutricional juntament amb una reorientació nutricional.

 

 

 

 

Jordina Casademunt

Nutricionista i especialista en comunicació en salut

  @Jordinacasa   @jordinacasa
Jordina Casademunt

Demana cita amb la Jordina Casademunt a La Consulta
936 338 063 Correu electrònic