Ous al plat amb azukis

Recepta d’ous al plat de Pep Nogué

En consumir aliments amb proteïnes, l’organisme les digereix i les descompon en aminoàcids, que són combinats mitjançant el procés anomenat síntesi de proteïnes i amb les noves proteïnes es construeixen teixits nous.

Per a què són necessàries?

  1. Transporten la substància grassa a través de la sang i així eleven les defenses de l’organisme.
  2. Mantenen i reparen els teixits. Fan una funció de resistència i estructural. Regeneren, reparen i donen resistència als òrgans i teixits.
  3. Tenen un paper molt important en la producció d’enzims metabòlics i digestius.
  4. Participen en els mecanismes de defensa ja que formen part de l’estructura dels anticossos del sistema immunitari.
  5. Creen anticossos.
  6. Tenen una funció enzimàtica i actuen com biocatalitzador per poder accelerar les reaccions químiques del metabolisme.
  7. Mantenen el pH intern i l’equilibri osmòtic.
  8. Compleixen una funció energètica ja que poden aportar 4 kcal d’energia per gram.

On trobem les proteïnes?

Les proteïnes es poden trobar en aliments d’origen animal o vegetal. Entre els aliments procedents d’origen animal hi ha els ous, els ocells, el peix, la carn i els productes lactis.

En canvi, entre els aliments d’origen vegetal hi ha la soja, els fruites seques, els xampinyons, els llegums i els cereals.

I quina quantitat de proteïnes hem d’ingerir?

Cal consumir la quantitat recomanada diàriament adequant-la a les necessitats pròpies. Hem d’aportar entre un 12-15% de les calories totals de la dieta a través de les proteïnes.

Quan un producte té un contingut alt en proteïnes?

Podem dir que un producte té un contingut alt en proteïnes i, per tant, es pot posar aquesta declaració en l’envàs del producte, sempre que les proteïnes aportin com a mínim el 20% del valor energètic de l’aliment.