mar-730Un mètode d’abans per a malalties d’avui

A principi del segle XX, el científic francès René Quinton (1867-1925) va posar en evidència les propietats curatives de l’aigua de mar en el seu llibre El mètode marí. Quinton va revolucionar la ciència mèdica tractant els seus pacients amb aigua de mar. Als seus centres de salut, subvencionats per la seguretat social francesa fins al 1982, es van atendre milers de persones.

L’enunciat de la seva hipòtesi fonamental és el següent: “Hi ha una identitat fisiològica entre el medi marí i el medi intern de l’organisme humà”. En altres paraules, totes les cèl·lules del cos neden en un líquid intersticial que té pràcticament la mateixa composició que l’aigua de mar. Si pensem que el 70% del cos humà està format per aquest líquid, entendrem de seguida com n’és d’important l’aigua de mar com a element terapèutic.

Avui en dia hi ha cada cop més sovint més problemes respiratoris infantils, que es tracten de manera convencional amb antibiòtics, antitussígens, mucolítics i broncodilatadors.

Les malalties respiratòries afecten anualment un 20% de la població; són la primera causa de consulta mèdica a l’atenció primària i les responsables del 20% dels ingressos hospitalaris que hi ha a Espanya. A més, bona part són causades per infeccions virals i, per tant, no poden ser tractades amb efectivitat amb antibiòtics o altres fàrmacs.

La neteja nasal amb aigua de mar: clau per mantenir la salut

El nas és un filtre que s’encarrega de netejar i filtrar totes les impureses que hi ha a l’aire, i també d’humidificar i escalfar l’aire que respirem. Per poder fer aquestes funcions és imprescindible que la mucosa nasal estigui en condicions òptimes i, per això, és importantíssim netejar el nas cada dia, per retirar els contaminants de l’aire i els microorganismes que s’hi acumulen, sobretot als espais tancats.

El nas també té una funció defensiva molt important, sobretot en els nens, que no tenen un sistema immunitari madur, i en els grans perquè molt sovint el tenim atrofiat.

De la mateixa manera que hem après a raspallar-nos les dents cada dia, ara cal fer un pas més i rentar-nos les fosses nasals amb aigua de mar per conservar la mucosa nasal sana i preparada per defensar-nos.

La higiene nasal, practicada regularment, té molts beneficis per a la salut:

  • Reforça la funció defensiva de les mucoses respiratòries i millora el drenatge lacrimal.
  • Actua contra els refredats, la grip i la faringitis.
  • Mitiga la resposta al·lèrgica per dessensibilització de les mucoses.
  • Contribueix a evitar les otitis infantils i estimula el bon funcionament de les glàndules adenoides i les amígdales, fet que estalvia moltes de les intervencions quirúrgiques freqüents avui entre els nens petits (drenatges timpànics i extirpació d’amígdales i carnots).
  • Millora les funcions auditiva, olfactiva i gustativa.
  • Produeix un efecte de benestar general, ja que aclareix la ment, augmenta la capacitat mental i l’optimisme!

Per explicar com es fa, el doctor Pros ha escrit el llibre Mocs fora!. La primera part és un conte per als més petits de la casa i la segona ofereix una explicació completa als pares sobre com funcionen les vies respiratòries i per què és tan important una bona higiene nasal, i descriu els diferents tractaments que s’apliquen als Balnearis Respiratoris Doctor Pros.

balneari-730

En alguns casos, no n’hi ha prou amb la neteja nasal que es fa a casa i convé una neteja més profunda, ja sigui perquè hi ha una mucositat acumulada de moltes setmanes, o bé perquè hi ha algun factor afegit que provoca l’augment de la producció de moc: com al·lèrgies, alteracions alimentàries o factors morfològics de les fosses nasals que fan que el moc s’hi estanqui.

Hi ha diversos factors que afavoreixen les patologies de repetició que sovint trobem en la primera infància: alta contaminació, entrada a l’escola bressol massa aviat (quan el sistema immunitari encara no és prou madur), hàbits alimentaris incorrectes amb excés de sucres i farines refinades, sobrevacunació, calefaccions molt altes a l’hivern o mala ventilació dels espais tancats.

Les irrigacions nasals amb solucions salines per netejar el nas i els sinus fa milers d’anys que es practiquen en diferents cultures del món (des de l’Índia dels ioguis fins a la Grècia d’Hipòcrates en el 4.000 aC). L’aigua de mar té un efecte hidratant, antimicrobià i antiinflamatori sobre la mucosa respiratòria.

La salut neix a l’interior

Els darrers avenços mèdics en el camp de la fisiologia confirmen que la salut depèn directament de la qualitat del medi intern, el mar interior, el líquid intersticial que envolta totes les cèl·lules de l’organisme. Aquest medi intern és el vehicle de transmissió d’informació i de transport de nutrients a tots els racons de l’organisme; si no està ben nodrit, estructurat i drenat tampoc ho estaran els òrgans vitals del cos. La seva alteració fisiològica (funcional) continuada és el primer pas cap a la malaltia.

Els tractaments amb aigua de mar, com que tenen molts minerals i aporten elements prebiòtics (elements químics bàsics per a la vida i la construcció de les molècules de l’organisme) contribueixen a restablir el bon funcionament del medi intern i, en conseqüència, a recuperar la salut. Naturalment per conservar un bon estat de salut general calen també uns hàbits de vida saludables: exercici moderat, alimentació sana i ecològica, cultivar les bones companyies i fer activitats gratificants i creatives, limitar el consum de premsa, televisió i noves tecnologies i seguir el Mètode Dr. M. Pros per a una bona salut natural.

Balnearis Respiratoris Doctor Pros

Barcelona – Muntaner, 411 (Plató) – Tel. 93 211 07 95

www.balnearirespiratori.cat

Banyoles – Mata, 42 (Banyoles Sud) – Tel. 872 26 09 67

www.clinicarespiratoria.net

Girona – Juli Garreta, 1 4rt C (prop Clínica Girona) – Tel. 872 26 00 77 www.respirabenestarisalut.com

Sant Cugat de Vallès (NOU) Plaça Dr.Galtes, 6 local 4 08172 Sant CUgat del Vallés – Tel. 670 095 404 info@respiramejor.es