Segur que, últimament, molts de vosaltres heu sentit que és molt important consumir una aigua alcalina, però… què vol dir realment que l’aigua sigui alcalina?

aiguaL’organisme està format gairebé per un 70% d’aigua. Moltes de les reaccions metabòliques del cos són gràcies a la presència d’aigua. La sang també és una font important de transport d’aigua en l’organisme (aproximadament un 90% de la seva composició és aigua); d’aquesta manera aportem nutrients i oxigen a molts òrgans del cos.

A més, per mitjà de la suor i de l’orina eliminem una gran quantitat de toxines i residus generats pel metabolisme. També cal remarcar la funció de l’aigua com a reguladora de la temperatura corporal.

Així doncs, ja veiem que és molt important ingerir prou aigua al dia –aproximadament entre un litre i mig i dos litres– per tal de no deshidratar-nos i aportar el medi bàsic per al desenvolupament de les funcions vitals. L’objectiu és mantenir un estat de salut òptim!

Què entenem per aigua alcalina?

Una aigua alcalina té un pH igual o superior a 7 (escala de mesura del pH amb una graduació de 0 a 14; el pH de 7 és el punt de neutralitat, per sota de 7 es considera pH àcid, i per sobre, pH bàsic o alcalí). L’aigua com a tal està carregada d’energia, és a dir d’electrons que estan formats per càrregues negatives. L’aigua és alcalina per la càrrega negativa de tots els electrons que conté, mentre que en una aigua àcida dominen els protons, que aporten càrrega positiva. És l’atracció entre les càrregues negatives i positives, és a dir, l’atracció entre els electrons i protons, la que permet que les substàncies alcalines neutralitzin les substàncies àcides.

Per tant, ens interessa aconseguir una aigua amb un pH mínim de 7 –seria ideal aconseguir una aigua amb un pH de 9,5– per tal d’assegurar-nos que té un mínim de qualitat –a part hauríem d’aconseguir una aigua lliure de contaminants, és a dir, pura–, i que ens garanteixi prou energia per neutralitzar totes les substàncies àcides i que puguin ser eliminades.

Quina relació hi ha entre el consum d’aigua alcalina i un estat de salut més bo?

El sistema digestiu i el metabolisme generen una gran quantitat de substàncies tòxiques fruit de les digestions i reaccions químiques que hi tenen lloc. L’organisme ha de ser capaç d’eliminar-les per evitar que s’acumulin, i evitar així el desenvolupament de malalties.

En un medi alcalí, el cos funciona millor, hi ha salut; però un medi àcid facilita que l’organisme pugui desenvolupar sensacions de malestar en les digestions, endarrerir la curació de certes malalties i fins i tot accelerar el desenvolupament de noves.

Per tant, l’aigua alcalina neutralitza les substàncies àcides que genera el cos fruit de les digestions i del metabolisme, i fa que els microorganismes nocius i tòxics no puguin sobreviure en un medi alcalí.

Quan l’aigua no és alcalina i no aporta prou sals minerals, l’organisme, que és molt intel·ligent, recorre a altres parts del cos com ossos i músculs per obtenir aquestes substàncies alcalines; això fa que no estiguin disponibles per a les seves funcions principals, que no són alcalinitzar el pH del cos.

El fet que l’aigua alcalina contingui totes aquestes sals minerals –calci, magnesi, potassi…– i sobretot que la beguem lluny dels àpats ens permet augmentar l’absorció dels nutrients en el moment de la digestió.

Però un medi alcalí encara té més beneficis!

L’aigua alcalina ajuda a produir oxigen; per tant, augmentem l’agilitat mental i física, ja que s’aporta molta més energia a les cèl·lules, s’hidraten, i a més es redueix la presència de radicals lliures; d’aquesta manera s’endarrereix l’envelliment cel·lular. Els radicals lliures són les “substàncies de rebuig” que generen les cèl·lules fruit de la seva activitat. Si no aportem prou elements antioxidants, que són capaços de captar aquests radicals lliures i eliminar-los, estem accelerant el procés d’envelliment cel·lular.

Per tant, el concepte sempre és el mateix: una aigua alcalina amb força electrons (aigua reduïda) té una gran capacitat antioxidant, més que una de carregada positivament (aigua oxidada), que accelera l’envelliment cel·lular.

Molts cops, si l’organisme no elimina totes les substàncies residuals fruit de les digestions i del metabolisme, s’acumulen i se solidifiquen, i això pot causar problemes cardiovasculars si es dipositen a les artèries, problemes articulars…

Hem de consumir l’aigua adequada i de qualitat!

aigua-destacadaActualment podem aconseguir una aigua alcalina d’una manera fàcil i sense sortir de casa mitjançant diverses tècniques i amb l’ajuda d’aparells que ens facilitaran el procés.

Una de les tècniques que podem fer servir és l’osmosi inversa, basada en un sistema multifiltres que no modifica la càrrega inicial de l’aigua, sinó que genera aigua més pura, menys concentrada de toxines, gràcies al fet d’haver passat per membranes semipermeables.

Una altra tècnica que ens permet obtenir aigua alcalina de qualitat seria la ionització. Aquest procés també s’anomena electròlisi i consisteix a invertir la càrrega positiva de l’aigua en negativa, ja que, tal com hem dit abans, com més càrrega negativa aporti, més alcalina és. Obtenim una aigua sense partícules nocives per a la salut, com metalls pesants, incloent-hi el plom i el coure.

Avui dia podem trobar aparells que no només ionitzen l’aigua sinó que també la filtren (osmosi inversa). Normalment, els aparells que fan aquest procés són gerres alcalinitzadores, en què l’aigua que s’obté ha passat per diversos tipus de filtres.

És molt important mantenir els aparells ionitzadors i canviar els filtres, ja que, si no ho fem, podem acabar obtenint una aigua molt més contaminada que la inicial sense filtrar, cosa que pot comportar un risc per a la salut (contaminació per bacteris, desmineralització excessiva de l’aigua, concentracions elevades de sals minerals…).

A part d’aquests dos sistemes, al mercat també trobem gotes de pH, que augmenten l’activitat dels electrons, alliberant oxigen a l’aigua i equilibrant el pH de l’organisme. Si n’afegim a l’aigua, podem aconseguir que el seu pH pugi per sobre del neutre.

Recomanacions Farmacia internacional:

Si es beu aigua directament de l’aixeta, seria convenient assegurar-se que les canonades no són de plom, ja que és un metall pesant més contaminant que el coure. Encara, però, hi ha habitatges amb aquest tipus de canonades. Siguin del material que siguin, si bevem aigua de l’aixeta, recomanem, per precaució, fer servir alguns dels aparells citats anteriorment o les gotes de pH.

Això no vol dir que beure aigua de l’aixeta sigui nociu per a la salut, ni de bon tros. L’aigua és un servei del qual fem ús i podem estar tranquils que ens arriba a casa després d’uns controls estrictes de qualitat. Simplement, la idea que volem transmetre és que si volem afinar més en la qualitat d’aquesta aigua, podem recórrer a algunes de les tècniques anteriors.

Beure aigua embotellada és una alternativa. Aquesta aigua té unes característiques químiques estables i unes concentracions de sals minerals que són analitzades i controlades sota uns paràmetres legislatius. Té més bon gust que l’aigua de l’aixeta i menys duresa, ja que conté menys calci. De totes maneres, podem fer que tingui més qualitat també amb les tècniques anteriors.

És important estar ben hidratats i sobretot beure aigua fora de les menjades, encara que no tinguem sensació de set. De fet, arribar a tenir set és un símptoma d’inici de deshidratació.

Actualment al mercat podem trobar productes alcalinitzants tant en forma de gotes com en pols (barreja de sals amb potència alcalinitzant) que es poden afegir a l’aigua, sucs, iogurts, amanides… Tot seguit citarem uns exemples de marques:

  • Young pHorever Puriphy (Alkalinecare) 60 ml: gotes per alcalinitzar
  • Young pHorever pHour Salts (Alkalinecare) 450 g: combinació de quatre salts que mantenen un pH alcalí.
  • Young pHorever Tires per mesurar el pH en saliva, orina…

 

Mireia-SegarraMireia Segarra

Farmacèutica a Farmacia Internacional i especialista en nutrició ortomolecular.

Per a més informació de productes o consultes:
Info@farmacia-internacional.net
www.farmacia-internacional.net
https://www.facebook.com/Farmacia.Internacional.es