Actualment es cultiven 37 milions d’hectàrees de superfície agrària a tot el món; el mercat mundial dels aliments ecològics ha augmentat 44,5 milions d’euros en un any i els països amb major despesa anual per càpita han estat Suïssa i Dinamarca amb més de 140 euros. Aquestes xifres s’han presentat dins del marc de la fira d’agricultura ecològica més important d’Europa, Biofach, i que aquests dies se celebra a Nuremberg (Alemanya).

El mercat ecològic creix a tot el món

El creixement més important de la superfície agrària ecològica ha estat a Europa, on la superfície ha assolit els 10 milions d’hectàrees (un 9% en comparació amb el 2009).

Segons les estimacions d’Organic Monitor el mercat mundial de productes ecològics del 2010 ha augmentat a 59,1 milions de dòlars americans (44,5 milions d’euros). El mercat principal són els EUA, amb 20,2 milions d’euros. A Europa, on s’han gastat 19,6 milions de dòlars, Alemanya ha assolit els 6 milions d’euros, seguida per França (3,4 milions d’euros) i el Regne Unit (2 milions d’euros).

Les dades també mostren ha augmentat a 59,1 milions de dòlars americans (44,5 milions d’euros). El mercat principal són els EUA, amb 20,2 milions d’euros. A Europa, on s’han gastat 19,6 milions de dòlars, Alemanya ha assolit els 6 milions d’euros, seguida per França (3,4 milions d’euros) i el Regne Unit (2 milions d’euros).

Les dades també mostren que en els països on l’agricultura ecològica està institucionalment integrada, hi ha hagut un creixement constant del mercat i de la superfície de cultiu. Això es manifesta de manera destacada en el cas d’Europa, on molts països ofereixen una gamma força àmplia de mesures i polítiques de suport. En els països en què l’agricultura ecològica encara no està integrada en les polítiques agràries nacionals i en els quals els agricultors reben menys suport pel que fa a assessorament i investigació, els daltabaixos en les dades de superfície dedicada al cultiu ecològic poden ser substancials.

Jordina Casademunt

Nutricionista i especialista en comunicació en salut

  @Jordinacasa   @jordinacasa
Jordina Casademunt

Demana cita amb la Jordina Casademunt a La Consulta
936 338 063 Correu electrònic