A diferència de les dones, l’edat dels homes no és decisiva a l’hora de tenir fills, però hi ha altres condicionants que poden alterar la correcta qualitat del semen. Aquesta alteració pot ser deguda a diferents factors: pot ser un problema propi dels espermatozoides, que presenten falta de mobilitat i no n’hi ha un nombre gaire alt; poden ser anomalies genètiques, o poden ser mals hàbits nutricionals. En aquest últim factor és on podem incidir favorablement mitjançant l’elecció d’aliments ecològics rics en nutrients essencials i també a través d’una correcta complementació nutricional.

L’alimentació és una part important

Tant l’obesitat com el sobrepès i una dieta poc equilibrada estan relacionats amb una producció més baixa d’espermatozoides. Una dieta pobra en antioxidants com les vitamines E, A, C i el mineral seleni actua negativament sobre la qualitat de l’esperma. D’altra banda, el consum excessiu d’alcohol i de tabac també n’afecten la qualitat i la quantitat.

Per a més informació

Un estudi associa la mala qualitat del semen amb el bisfenol A, component d’un dels plàstics que més es fan servir (Fertility and Sterility, 2010).

Una altra alerta sobre els pesticides: molts dels que més es fan servir poden afectar les hormones masculines (Environmental Health Perspectives, 2011).

Exposición ocupacional a plomo y pesticidas organofosforados: efecto sobre la salud reproductiva masculina”.

Quins són els nutrients que necessita l’home per afavorir una bona qualitat d’esperma i una òptima erecció? Principalment L-arginina, un aminoàcid que es troba en plantes mil·lenàries com la maca andina i el tríbol, i que s’ha vist que pot millorar la qualitat dels espermatozoides tant en morfologia com en quantitat i mobilitat, i que ofereix també bons resultats en el tractament de les disfuncions de l’erecció, i millora doncs la fertilitat masculina. A causa de la capacitat vasodilatadora de l’L-arginina, s’han vist millores significatives en el tractament de les disfuncions erèctils, i s’ha aconseguit millorar l’erecció. Aquesta capacitat vasodilatadora també s’ha vist que la té el ginkgo (Ginkgo biloba), que produeix un eixamplament en les venes que subministren sang al penis i millora, també, l’erecció.

D’altra banda, el zinc, present en les llavors de carbassa, carns vermelles, cacauets, anacards, i nous del Brasil, entre altres aliments, afavoreix l’augment del nombre i de la mobilitat dels espermatozoides i eleva els nivells de testosterona. La vitamina E i la vitamina C, molt bons antioxidants, són importants perquè milloren la mobilitat dels espermatozoides i eviten la peroxidació lipídica de l’esperma. De bones fonts de vitamina E en trobem en els olis vegetals de primera premsada en fred i en la fruita seca, i de bones fonts de vitamina C, en els cítrics, principalment.

Factors que afavoreixen la infertilitat

Avui dia, en la dieta occidental hi trobem un excés de toxines, metalls pesants, i restes de pesticides i fertilitzants que s’utilitzen en agricultura intensiva i que poden afectar la qualitat de l’esperma. Per aquest motiu és interessant apostar per aliments de procedència ecològica. D’altra banda, l’alcohol disminueix els nivells de testosterona i això afecta la correcta producció d’espermatozoides.

Els pesticides que ingerim amb la dieta, encara que sigui en dosis molt baixes de concentració, poden ser un dels motius de la baixa qualitat de l’esperma dels homes i els joves d’avui dia. Així ho demostra una investigació feta per científics de la Universitat de Granada sobre 280 joves entre divuit i vint-i-tres anys. S’ha vist que la presència de restes de pesticides en la dieta pot causar un desequilibri hormonal que té a veure amb un nombre més baix d’espermatozoides i amb una mobilitat més baixa també. A més de detectar residus de DDT, tot i estar prohibit, l’estudi destaca la presència d’altres residus legals com és el cas de la vinclozolina, que s’utilitza com a fungicida del raïm i dels cítrics. L’exposició a la vinclozolina hi sortia molt associada a l’aparició d’espermatozoides deformes.

També s’ha observat l’impacte de l’exposició crònica al plom en la reducció de la quantitat i mobilitat dels espermatozoides i en la reducció de la libido. En el cas dels plaguicides organofosfats s’ha vist que afecten el sistema reproductor masculí actuant com a tòxics testiculars que causen l’alteració de la qualitat seminal.

D’altra banda, uns científics dels Estats Units i de la Xina han trobat que hi ha una associació entre els nivells de bisfenol A trobats a l’orina i una més mala qualitat del semen. El bisfenol A es pot trobar en certs plàstics, en empastaments de dents, en recobriments interiors de llaunes de menjar, etc., i és un dels plàstics més utilitzats actualment.

Per tant, no només és interessant escollir aliments de procedència ecològica per minimitzar els residus tòxics que rebem a través de l’alimentació sinó també reduir l’ús de plàstics en la nostra vida.

 

Jordina Casademunt

Nutricionista i especialista en comunicació en salut

  @Jordinacasa   @jordinacasa
Jordina Casademunt

Demana cita amb la Jordina Casademunt a La Consulta
936 338 063 Correu electrònic