El nostre sistema immune (del llatí immunis, ‘lliure de càrrega’) està format per una xarxa de cèl·lules i òrgans que protegeixen el cos davant d’agents agressors. Aquesta xarxa es comunica entre si a través d’hormones, citocines, factors de creixement o neurotransmissors, i interactua amb altres sistemes com el nerviós, l’endocrí i altres òrgans.

sistema immunitari

A través d’aquest intercanvi d’informacions, el cos pot defensar-se de virus, bacteris, fongs, toxines o cèl·lules tumorals.

Classes d’immunitat

El nostre sistema immune té diverses línies de defensa. Quan les barreres naturals (físiques, químiques, biològiques que ens poden protegir d’agressions externes, com la pell o teixit mucós) han fracassat, es posa en marxa la immunitat innata i, després, l’adquirida.

La immunitat innata –anomenada també, natural o nativa– representa la primera línia defensiva després de les barreres que ja hem comentat. És la primera a actuar davant dels microorganismes i no és específica. Produeix una resposta ràpida i es compon principalment de barreres físiques i químiques, cèl·lules amb capacitat fagocítica, citocines naturals i proteïnes sanguínies.

Una altra línia de defensa, a més de la innata, és la immunitat adaptativa o específica, que s’estimula quan ens exposem a agents infecciosos. Hi ha dues menes de resposta adaptativa: humoral i cel·lular, que s’activaran segons la classe de microorganisme invasor.

Els components principals de la immunitat humoral són els anticossos, que produeixen els limfòcits B. Els anticossos reconeixen específicament l’antigen del microorganisme o toxina invasora i fan que no ens puguin infectar. És el mecanisme de defensa principal contra els microorganismes extracel·lulars i les seves toxines.

De la immunitat cel·lular se n’encarreguen sobretot els limfòcits T i és essencialment el mecanisme de defensa contra microorganismes intracel·lulars, com virus i alguns bacteris.

Nutrients clau

En general, les característiques més importants de la resposta adaptativa són l’especificitat, la diversitat, la memòria, l’especialització, l’autolimitació, però tot i que la feina que fa el sistema immunitari és admirable, de vegades hi ha errors en la resposta immune, com deficiència (immunodeficiència), excés (hipersensibilitat o al·lèrgies) i autoimmunitat (el cos confon components propis amb el microorganisme estrany). En aquests casos, l’edat, l’estrès i la dieta hi poden tenir alguna cosa a veure.

Per aquest motiu, és bàsic cuidar i potenciar una bona alimentació i no oblidar vitamines com la C o la D, a més del zinc, que contribueixen a mantenir el sistema immunitari en bon estat.

És important entendre que tots aquests elements tenen un paper fonamental en la nostra immunitat.

La vitamina C, que és hidrosoluble, és un gran antioxidant, essencial per reforçar el sistema immunitari i combatre l’estrès oxidatiu. Afavoreix la mobilització dels glòbuls blancs, que s’encarreguen de protegir l’organisme dels bacteris.

La vitamina D també és indispensable quan parlem d’immunitat i toca moltes tecles. Entre altres funcions, ajuda a mantenir la mucosa intestinal perquè actua sobre les proteïnes que uneixen les cèl·lules intestinals i evita, així, una hiperpermeabilitat intestinal; d’aquesta manera la barrera perquè no passin agents patògens al torrent sanguini es manté intacta.

També té una acció específica sobre el sistema immunitari innat, ja que estimula els macròfags i les cèl·lules dendrítiques, i impulsa el sistema immunitari adaptatiu augmentant el nombre de limfòcits col·laboradors (Th2), cosa que produeix un efecte antiinflamatori i augmenta els mecanismes d’eliminació dels patògens i la síntesi d’agents antimicrobians.

Quan parlem del zinc, hem de tenir clar que és un micronutrient essencial per al nostre organisme perquè té un paper molt important en la reproducció, creixement, desenvolupament i metabolisme cel·lular. Sembla que hi ha aproximadament uns 300 enzims que necessiten zinc per dur a terme la seva activitat metabòlica. Aquest mineral s’ha vinculat de manera clara amb el sistema immune, ja que ajuda a produir citocines Th1, limfòcits B i anticossos, especialment IgG, i a més té influència en l’activitat dels macròfags i regula l’apoptosi limfocitària.

Inmun Plus, complement per donar suport a la immunitat, conté vitamines C i D, zinc i, a més, biotina, que va bé per mantenir les mucoses en bon estat.

La biotina (vitamina B7, B8 o H) és una vitamina força desconeguda que pertany al grup de les B i té un paper molt important en el metabolisme de les proteïnes. A més de ser tan positiva per a les mucoses, la biotina ajuda a descompondre els àcids grassos que després es distribueixen als òrgans vitals de tot el cos, incloent-hi mucoses i pell.

Inmun Plus, a més, té un gust de gerds molt agradable (està endolcit amb xilitol i prou), és un producte vegà i no conté gluten ni lactosa. Va! No us oblideu de protegir i cuidar el sistema immunitari.

Cristina Bellido
Cristina Bellido

Dietista Integrativa
Psiconeuroinmunóloga

    @cristinab_nutrisalud