Uh! Oh! No tinc por!

Diu el doctor Jorge Pérez-Calvo que, segons la tradició oriental, “la por és una sensació, generalment patològica, vinculada als ronyons”. Una criatura poruga a la qual es canviï el tipus d’alimentació, allunyarà les seves pors. Quina és l’alimentació poc adequada per a un infant poruc? Els sucres, els lactis tous, greixos, sucs de fruita i fruites consumides en excés, perquè fan baixar l’energia del ronyó. També ho fa la ingesta excessiva d’aigua o de líquids, “perquè pot tenir un efecte drenador de l’energia del ronyó”. De manera que aquelles criatures o adults que se sobresalten per culpa d’un cop de porta és perquè “el seu ronyó està baix d’energia”. Necessita un canvi d’alimentació.

“Tendeixen a provocar enuig els excessos de fregits, la fruita seca, els lactis i la proteïna animal”. Ho diu el doctor Jorge Pérez-Calvo al llibre Nutrición energética y salud. Per què? Perquè “els efectes de la dieta sobre el nostre estat anímic i psicològic són contundents”. Així doncs, un mal funcionament energètic o orgànic del fetge, provocat pels aliments que el sobrecarreguen, és causant d’irritabilitat.

Pérez-Calvo glossa un per un els aliments. “La carn és un generador d’agressivitat a causa de la seva composició i naturalesa”. “Els lactis, especialment els més durs, perquè contreuen més el fetge”. “La fruita seca, presa fora de temporada, és a dir, en època no tardorenca, també”. L’excepció és l’ametlla, que és un aliment estiuenc i té “una naturalesa més refrescant i menys greixosa i calenta que la de la nou o la de l’avellana”.

El fet que el fetge sigui tan important és perquè “és el gran filtre pel qual passa l’aliment abans que arribi a la sang i, a més, està directament lligat amb el diafragma i la funció respiratòria”. Quan un excés de greixos o de proteïna animal el satura, l’energia es bloqueja. Com que no pot fluir cap amunt o cap avall, l’energia s’acumula, es bloqueja i provoca sensació d’irritabilitat.

La solució, per al doctor Jorge Pérez-Calvo, és eliminar els aliments que provoquen aquest estat. I en cas que no es vulgui fer, “es poden acompanyar els aliments d’altres elements que ajudin a la digestió, com ara els raves o l’aigua amb llimona”. També són recomanables els cereals (kamut, espelta…), la pasta de blat de kamut, espelta i candial, el cuscús, la civada, el blat de moro i l’arròs integral. “Un altre aliment òptim per a les persones fàcilment irritables són els llegums”, conclou el doctor.

 

 

Trinitat Gilbert
Trinitat Gilbert

Periodista

  @trinigilbert   @trinigilbert