nensfruita-destacadaQui va ser abans l’home o els polls? Tots dos al mateix temps. Des que l’home és home hi ha polls. “No és cert que els laboratoris farmacèutics se’n vagin a les sortides de les escoles i els llancin a grapats damunt dels caps dels nens”. Ho asseguren treballadors del Laboratori de Parasitologia de la Universitat de Barcelona, que han tingut polls vius per estudiar-los.

Els polls del cap (Pediculus humanus capitis) són uns insectes translúcids que no volen, perquè no tenen ales. Sí que tenen potes i una ungla molt articulada que els permeten aferrar-se amb força als cabells. Fan entre 2 i 4 mm (la mida del cap d’una agulla) i, viuen gràcies a la sang que xuclen del cap dels nens. Un cop l’han xuclada, la paeixen, la defequen, i tornen a menjar. I tot això ho fan al cap de les criatures! A més, hi inoculen una mena de saliva, que és anticoagulant i que irrita. “El primer símptoma que en un cap hi ha polls és que el nen es grata desenfrenadament”.

Els polls tenen instint gregari, i per això s’estan especialment al clatell i darrere de les orelles. Malgrat això, els encanta la part de la coroneta del cap, perquè és on troben la temperatura ideal per viure, entre 35 i 37º. “En aquesta part del cap és on festegen, on els polls mascle i femella copulen. Després, la femella se’n va a pondre els ous cap als llocs del cap on hi ha més foscor”, explica la Neus Quimasó, de Fuig Poll, empresa pionera en el sector, especialitzada en extirpació de polls.

La Neus atén una mitjana de vint-i-cinc casos de nens infestats per polls a la setmana. “Podem dir que són especialment les nenes, i les mares, les que més n’agafen”. Probablement “pel tipus de joc que desenvolupen, que és de parlar, estar més en contacte les unes amb les altres, d’intercanviar-se clips, diademes”. I és que justament els polls s’encomanen d’aquesta manera, per contacte de cap a cap. “N’hi ha tot l’any. Abans només n’hi havia quan tornaven de les colònies, però ara se’n van de colònies a l’octubre amb l’esplai, al maig amb l’escola, al juliol amb el casal”. Tot l’any hi ha polls, malgrat que els laboratoris farmacèutics fan una pujada de vendes de productes químics en dues temporades de l’any (a l’estiu i al setembre), “però no és perquè hi hagi més polls a l’estiu ni al setembre”, diu Quimasó.

La indústria antipoll també ha creat la pinta llemenera elèctrica (uns 35€), efectiva segons alguns pares, perquè fa una descàrrega elèctrica damunt del poll quan l’enganxa, i “inútil” segons la propietària de Fuig Poll, “perquè és limitada, ja que no n’elimina les llémenes, que són els ous dels polls”. Si fos realment efectiva, “no costaria tan poc”.

El mètode de Fuig Poll consisteix a netejar els cabells amb un aspirador, que aspira el poll viu i en remou les llémenes; i tot sense col·locar-hi cap producte químic. “Un cop aspirats tots els polls, passo la pinta llemenera per treure els ous o les llémenes que hi hagin quedat enganxats”. No fan servir cap producte, tot “és natural i mecànic”. “Crec en aquest sistema, perquè els polls s’han fet resistents als productes químics. A hores d’ara se’ls beuen, se’ls empassen i ni tan sols els fan pessigolles. Els serveix per beure”, fa broma la Neus.

Mentrestant, als herbolaris i també en algunes farmàcies, quan algú demana un producte natural, que no sigui químic, per treure els polls, recomanen l’oli essencial de l’arbre del te, que aconsellen posar-lo alhora amb un condicionant natural per després passar-hi la pinta llemenera. “Jo no el defenso, perquè l’oli essencial de l’arbre del te és un bactericida potent, i els polls són insectes, no són bacteris; a més tampoc tenen olfacte, per tant, no rebutjaran mai aquesta olor”, continua Quimasó.

I és que “actualment al mercat no hi ha cap producte que mati les llémenes, ni tampoc els tradicionals que sempre s’han defensat, com el vinagre”. Quantes criatures se n’han anat cap a l’escola amb el cap ruixat de vinagre! “L’únic mètode efectiu és el manual, que assegura que les llémenes s’extreuen una per una i no en queda cap, si no, la infestació continuarà”, conclou.

Deu veritats i deu mentides sobre els polls

Mentides

1. Els nens agafen els polls a les piscines.

2. S’encomanen per contacte de tovalloles.

3. Els cabells foscos atreuen més els polls que els cabells rossos.

4. Als cabells fins i prims no s’hi enganxen.

5. Als cabells tenyits no hi ha polls.

6. Els cabells bruts agafen més polls que els nets.

7. Els cabells curts no agafen polls.

8. Els laboratoris farmacèutics llancen els polls a les sortides de les escoles.

9. Els polls són un insecte modern; abans no n’hi havia.

10. Les mares i les nenes són les úniques que agafen polls.

Veritats

1. Els polls no transmeten cap malaltia.

2. Els ous dels polls no provoquen picor; sí que ho fan els polls adults.

3. Només s’encomanen acostant un cap a un altre; també intercanviant objectes de cabells: diademes, clips, pintes. Per això, les cases de fotografia ja no acostumen a tenir raspalls ni pintes per fer les típiques fotografies de carnet.

4. El vinagre és efectiu per eliminar-los. Cal ruixar tot el cap amb vinagre, després posar-hi un gorro de dutxa i deixar-ho una estona perquè s’ofeguin. Després cal passar la pinta llemenera.

5. El suavitzant és un bon producte per eliminar-los també. Cal seguir els mateixos passos que amb el vinagre. En comptes de vinagre, doncs, es pot posar suavitzant.

6. Els llençols, els ninos de draps, les coixineres i la roba que hagi estat en contacte amb el cap del nen s’ha de rentar amb aigua freda o calenta.

7. No cal posar cap insecticida al cap de manera preventiva. Cal aplicar-lo, si s’opta per aquesta opció, un cop els cabells n’estan infestats. Mai abans.

8. El poll mascle mor un cop ha fecundat la femella.

9. El poll femella mor al cap de la setmana d’haver post els ous.

10. D’un ou (o llémena) a poll adult passen deu dies

Trinitat Gilbert
Trinitat Gilbert

Periodista

  @trinigilbert   @trinigilbert