Altres perills pitjors

“És curiós. Troben més perill en els enciams, en les bledes i en els espinacs que en les carns hormonades”, diu la pediatra Ma. Teresa Bravo, directora docent de l’Acadèmia Medicohomeopàtica de Barcelona. “Si comencéssim a analitzar aliments, arribaríem a la conclusió que n’hi ha molts que estan en mal estat. Aquesta és la veritat”. Però abans de posar el punt de mirar en hortalisses, per exemple, la pediatra homeòpata el posaria en les carns, en els pollastres hormonats, engreixats amb hormones.

Posats a buscar perills, Ma. Teresa Bravo en troba moltíssims més, com ara el mercuri i el plom que inspiren els nens diàriament dels tubs d’escapament dels cotxes, “que els queda més a la seva altura que als adults”.

Sigui com sigui, per contrarestar la notícia, la pediatra recomana que els nens consumeixin fruita i verdura ecològica, que és la que no presentarà nitrats. I que els peixos ingerits siguin de mides petites, perquè són els grans, amb més greix, els que acumulen el mercuri. “Per tot cas, una dieta rica en fruita i en verdura fins i tot pot eliminar el mercuri acumulat en el nostre cos, perquè l’arrossegaran i l’extrauran”. Per això, “és tan important que els nens vagin bé de ventre, perquè l’estrenyiment provoca que acumulin les toxines en l’organisme”. I perquè hi hagi un bon funcionament de la maquinària digestiva, les fruites i les verdures són indispensables.

 

L’Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomana que la població infantil i les dones embarassades no consumeixin peix espasa (cassó), ni tonyina vermella ni lluç de riu (lucio, en castellà) per culpa del metil-mercuri que acumulen aquests peixos i que es pot traspassar quan són ingerits. El mateix organisme explica que el metil-mercuri presenta dosis elevades de toxicitat, que es dissolen fàcilmente en el greix i que poden provocar alteracions neuronals en el fetus i en els nens petits (menors de 3 anys).

Una altra història també per a les hortalisses. L’ AESAN també

Per la seva banda, la Maria Manera, dietista-nutricionista, i del grup de revisió, estudi i posicionament científic de l’Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes, corrobora la informació. “En el cas dels peixos, sobretot es fa referència als de mides grans, perquè tenen una vida llarga, i, per això, acumulen més metalls pesants. A banda dels peixos que s’han esmentat, jo hi afegiria també el salmó”. Pel que fa a les hortalisses, la Maria explica que els nitrats són uns components del sòl, provinents dels adobs, i que els espinacs, les bledes i els enciams són els que més n’adquireixen.

I encara més, el director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut de Catalunya, en Xavier Llebaria, assenyala que l’organisme català ja va alertar d’aquest consum el 2008. “De fet, durant aquest temps, hem vehiculat la informació a través de la Societat Catalana de Pediatria, de la Societat Catalana d’Obstetrícia i de Ginecologia i dels serveis d’atenció primària, perquè fessin arribar la informació a la població”. A la mateixa pàgina web del Departament de Salut també es pot trobar una Guia per a l’alimentació en la primera infància  i una Guia per a embarassades en què s’alerta del consum d’hortalisses i peixos com la tonyina. I si el director general n’hagués de fer una valoració, diria que “el concepte risc/benefici de la ingesta d’aquests aliments, sobretot del peix blau, recau sobre el benefici clarament per totes les seves virtuts per a l’organisme dels nens petits i de les embarassades”.

Trinitat Gilbert
Trinitat Gilbert

Periodista

  @trinigilbert   @trinigilbert