L’any 2005, l’Institut Global de Barcelona (ISGlobal) i l’Institut de Diagnòstic Ambiental (CSIC) van fer un estudi per mesurar la qualitat de l’aire en quaranta escoles de Barcelona. Al capdavant hi havia Jordi Sunyer i Xavier Querol, dos dels grans experts en contaminació ambiental a casa nostra. Aquell estudi va demostrar que l’òxid de nitrogen del dièsel dels cotxes entrava als patis i a les aules i es va mesurar l’impacte de les partícules ultrafines en la salut dels infants. Van concloure que els contaminants tenen un efecte neurotòxic; és a dir, que els alumnes més exposats al trànsit mostraven un desenvolupament més lent de la memòria.

 

L’altra dada reveladora és que la contaminació empitjorava dins les aules per la suma de la contaminació exterior i la interior. El 85% del sutge del dièsel entrava dins l’aula, però a dins?, quins contaminants hi havia a dins?

En l’estudi presentat, Querol demostrava per què els nivells més elevats de contaminació es concentren a les set de la tarda: és quan es netegen les aules amb dissolvents i productes que desprenen olors agradables però que contenen ingredients nocius per a la salut. A més, el còctel exterior-interior s’origina pels compostos orgànics volàtils presents en tèxtils, materials químics, fongs, bacteris, mascotes, els gasos que desprenen les cuines, entre d’altres.

La solució per a la contaminació interior: filtrar i reduir

Allunyar les escoles com a mínim cent metres del trànsit rodat és una mesura molt eficaç per reduir la contaminació, però això, si parlem de grans ciutats, no sempre és possible; per tant, filtrar o netejar l’aire és una opció paral·lela interessant, afegeix Querol.

Fa anys que el director de Veritas, Sílvio Elias, es va instal·lar una màquina que li va canviar la vida: és al·lèrgic al pol·len i, durant la primavera, cada vegada tenia més rinitis, conjuntivitis i asma i la medicació ja no l’ajudava. Va ser llavors quan va descobrir una tecnologia que netejava l’aire interior i amb la qual van remetre de cop tots els efectes secundaris de l’al·lèrgia. “En aquell moment ho vaig explicar a tothom que coneixia que estava afectat com jo de fortes al·lèrgies i ara hem fet un pas més enllà”.

Com que entre el 30 i el 40% de la població té al·lèrgia i la previsió és que la xifra augmenti també per culpa del canvi climàtic, Elias va decidir implantar aquesta tecnologia a tots els establiments de la cadena i a les oficines. “Passem vuit hores a la feina, les mateixes que dormim; per tant, hem volgut que els clients, però sobretot els treballadors respirin aire net durant la jornada laboral. Tot plegat ha suposat una inversió d’un milió i mig d’euros, diners amb els quals hauríem pogut obrir tres supermercats, però, si fa disset anys ja vam néixer amb una clara voluntat de millorar la salut de les persones a través de l’alimentació ecològica, ara volem ser pioners també a l’hora d’erradicar la contaminació dels espais interiors”.

La contaminació interior no acaba de despertar l’interès de les administracions públiques ja que, tal com explica Querol, es troba en un terreny de ningú, perquè els edificis són privats i no es volen incloure en les polítiques públiques, encara que parlem d’escoles.

El projecte “Veritas Pure Air” s’està implementant a tots els establiments i ja s’ha fet una prova pilot al del centre comercial de l’Illa Diagonal, on el descens de la contaminació interior respecte de l’exterior va arribar al 98,5% en els gasos tòxics i contaminants. Els mateixos auditors no s’acabaven de creure aquestes xifres i, incrèduls, van repetir les proves amb els mateixos resultats.

Les partícules en suspensió, que causen la majoria d’al·lèrgies, es van reduir un 60%, i els elements microbiològics, virus i bacteris, un 65%. “El sistema, desenvolupat per l’empresa ZonaAir30, purifica les partícules i els gasos exteriors. Aquest aire el fem recircular una vegada i mitja o dues. El sistema funciona en tres etapes, tal com explica Xavier Trillo, CEO de Zonair3D: “Es filtren les partícules més grans, després reduïm els gasos amb set tipus de filtres diferents segons el lloc en què ho instal·lem i els contaminants que hi hagi, i la tercera etapa és posar un filtre absolut per eliminar les partícules més petites, que són les que fan més mal”. Veritas és la primera empresa espanyola de grans dimensions que ha instal·lat el sistema.

Núria Coll
Núria Coll

Directora d'Etselquemenges.cat, Soycomocomo.es, la Consulta.
Creadora de Cómo Como Foods

    @nuria__coll