nadó mamant

La microbiota −o flora intestinal− es considera actualment un òrgan que participa en funcions digestives i fisiològiques de l’organisme i que té un paper clau en la salut i el benestar de l’individu. Està implicada en la digestió dels aliments, en el metabolisme, en la protecció contra els patògens, en la maduració del sistema immunitari, en la síntesi de vitamines, etc.

La microbiota forma, juntament amb la mucosa i el sistema immunitari intestinal, l’ecosistema intestinal. N’és l’element més vulnerable, de fet, ja que està sotmesa de manera continuada a factors nutricionals i ambientals que la poden desequilibrar. Aquest desequilibri es coneix amb el terme de disbiosi intestinal. La dieta, les malalties, els medicaments, l’estrès o la velocitat del trànsit intestinal són alguns dels factors causants de disbiosi.

La microbiota s’implanta en el sistema digestiu a partir del naixement, i madura en els primers 4 anys de vida

La microbiota s’implanta en el sistema digestiu (també a la pell i les mucoses) a partir del naixement, i madura en els primers 4 anys de vida. Al començament, la qualitat d’aquesta població de microorganismes depèn de factors com el mètode del part i el tipus de lactància que rep el nadó. I d’altres com la durada de la gestació, els antibiòtics o l’entorn del nadó també influiran en la implantació de la microbiota, en la quantitat o qualitat de les espècies.

El sistema immunitari, quan neix, és immadur i desequilibrat, i si no s’equilibra en aquesta etapa de la vida pot portar a terrenys propicis a les infeccions o a les al·lèrgies. Cada vegada trobem més estudis i investigacions que demostren el vincle entre un ecosistema intestinal pertorbat en la infància amb patologies a l’edat adulta com al·lèrgies, malalties autoimmunes, obesitat, asma, etc.

El part vaginal i la lactància materna afavoreixen la implantació d’una microbiota que ajuda a l’equilibri i a la
maduració immunitària.

És per tot això que cal tenir cura de la microbiota i, per tant, de la salut i del benestar de tot l’organisme amb l’ús d’un probiòtic de qualitat. Els beneficis que ens aporta són “socadosidependents”. És a dir, depenen de la soca i de la dosi utilitzada en cada complement probiòtic.

Cal tenir en compte, doncs, els desequilibris i les pertorbacions en cada individu per trobar el probiòtic més adient per a cada situació.

S’ha de pensar des del primer dia de vida en afavorir una microbiota de qualitat. Així doncs, en qualsevol infant, un probiòtic de qualitat és una inversió de futur.

Article escrit per:

Pilar Casanovas i Aguilar.
Farmacèutica. Departament de formació PiLeJe.