La dieta actual: pobra en omega-3

En l’actualitat, l’alimentació dels països occidentals té dèficits nutricionals d’àcids grassos essencials omega-3, cosa que compromet la salut de moltes persones i és un factor de risc important per a possibles trastorns cardiovasculars i processos inflamatoris. En el cas dels nens petits, s’ha relacionat aquest dèficit amb problemes de manca d’atenció i hiperactivitat.

En el mercat de la complementació trobem diferents presentacions de fonts riques en DHA: des de l’oli de peix blau, com ara la tonyina, o peixos petits com els seitons, fins a fonts de DHA vegetal, com les algues. Els productes amb més percentatge de DHA per perla són Algatrium i Oligen (provinents del peix) i DHA Gold Heimp (provinent de les algues). Nature’s Plus, Equilibrium, Solgar, Eophy, Nutergia i Vitae són altres cases de confiança que ofereixen complements rics en omega-3 amb barreja d’

Últimament se’n parla molt, dels omega-3. Fins i tot s’afegeixen als aliments convencionals per convertir-los en funcionals, com s’anomenen tant ara. De fet, es troben a la natura en fonts naturals, com les nous, les llavors de lli, els peixos blaus (sardines, seitons, tonyina, salmó), les algues i el cànem, principalment. Què tenen aquests omega-3 que tothom en vol prendre?

Provinents d’una família molt nombrosa

De fet, els àcids grassos essencials omega-3 provenen d’una família molt nombrosa dins del grup d’àcids grassos poliinsaturats. En la sèrie omega-3, destaquen l’àcid docosahexaenoic (DHA) i l’àcid icosapentaenoic (EPA). Tots dos són necessaris per al desenvolupament òptim del cervell i per a la síntesi de prostaglandines “bones”, i formen part estructural de les membranes cel·lulars.

El DHA: un omega-3 destacable

El DHA és un àcid gras estructural que forma part dels triglicèrids i els fosfolípids presents en les membranes cel·lulars. Destaca per la seva importància bioquímica i nutricional, ja que fluïdifica les membranes cel·lulars dels teixits nerviosos.

Alguns dels efectes beneficiosos del DHA

És essencial per regular el sistema nerviós i importantíssim per al desenvolupament visual correcte del fetus i en la infància. Durant la gestació i la lactància té un paper fonamental en la neurogènesi, és a dir, en la formació de neurones, i també és molt important en el desenvolupament visual. Les necessitats s’incrementen especialment en el tercer trimestre de l’embaràs, quan es produeix un desenvolupament evident del sistema nerviós i un augment considerable del nombre de cèl·lules cerebrals. Els nostres ulls també es beneficien del DHA; de fet, la retina, a més del cervell, és el teixit del cos on trobem més concentració d’aquest àcid gras essencial. S’han associat nivells òptims de DHA en la infància amb una habilitat cognitiva més bona i amb una capacitat més alta per respondre a la llum i, en conseqüència, amb una capacitat intel·lectual superior. També s’ha vist que una complementació rica en DHA és beneficiosa per als nens amb trastorns de dèficit d’atenció i hiperactivitat.

El DHA també té efectes antiinflamatoris i pot ser útil per tractar trastorns autoimmunes i inflamatoris, ja que redueix la producció de prostaglandines inflamatòries. Això és especialment important per als trastorns de la resposta immune, com l’artritis reumatoide i la malaltia intestinal inflamatòria. Per altra banda, estudis diferents han demostrat que hi ha una relació entre l’augment de la depressió i el descens de la ingesta d’àcids grassos de la sèrie omega-3. També s’ha comprovat que una deficiència de DHA contribueix a l’aparició de la depressió postpart.

Jordina Casademunt

Nutricionista i especialista en comunicació en salut

  @Jordinacasa   @jordinacasa
Jordina Casademunt

Demana cita amb la Jordina Casademunt a La Consulta
936 338 063 Correu electrònic