llet-fillsLa ciència ha trobat la fórmula per prevenir l’obesitat. “Sabem que un 25% dels casos d’obesitat tenen relació amb el fet que no van tenir una lactància materna adequada”, assegura Andreu Palou, catedràtic de Bioquímica i Biologia molecular de la Universitat de les Illes Balears. “Com més temps de lactància materna, menys tendència tindrà la persona a desenvolupar obesitat”, diu Palou mentre el cirurgià metabòlic de l’Hospital Bellvitge de Barcelona Jordi Pujol afegeix que l’obesitat infantil “és el primer esglaó de la globessitat, és a dir de l’epidèmia del segle XXI”.

Actualment, la UIB té oberta una altra línia d’investigació, que és la relació de l’obesitat amb l’alimentació de la mare embarassada, però, de moment, el que està comprovat és que la lactància preveu l’obesitat. “I si hi ha obesitat, serà fàcil que desenvolupi diabetis i altres complicacions, com ara hipertensió”. Per fer l’estudi, es va administrar leptina −una de les característiques de la llet materna que no té la llet artificial− a rates, que no desenvolupaven obesitat ni tampoc cap altra alteració lligada amb la primera patologia.

El catedràtic Andreu Palou continua explicant que la llet artificial i la materna estan molt allunyades una de l’altra: “És molt difícil que l’artificial tingui mai la proteïna leptina, per molt que ara ho estan intentant”. Per tot plegat, “el més adequat per a les criatures és la llet materna durant el primer any de vida”. A partir de llavors, la criatura s’ha d’anar acostumant a mossegar aliments, sobretot a mesura que va tenint dents. També és important que faci una dieta equilibrada, en què no faltin nutrients, vitamines ni minerals.

D’altra banda, segons l’estudi Indicadors de salut maternoinfantil, fet per l’Agència de Salut Pública, l’edat de la mare no va influir gairebé gens en el fet que s’optés per la lactància materna com a primera opció en un 82,5% dels naixements del 2011. Per contra, sí hi va haver diferències respecte de la titularitat de l’hospital on la mare va tenir la criatura. Als hospitals públics, un 83,9% van decantar-se per la lactància materna, mentre que als hospitals privats, ho van fer un 78,9%. De manera que un 15,4% de les mares van optar per la lactància artificial en el cas dels hospitals públics, i un 20,9% en el cas de les privades.

 

Trinitat Gilbert
Trinitat Gilbert

Periodista

  @trinigilbert   @trinigilbert