El nostre intestí l’habiten cent bilions de bacteris que viuen en simbiosi amb el nostre cos; depenen de nosaltres per alimentar-se i multiplicar-se i la nostra salut depèn directament i indirectament de quants n’hi ha, de la diversitat que tenen i de l’equilibri que mantenen entre si.

intestins saludables butirat

Els beneficis intestinals del butirat

Constantment sentim que la fibra és essencial per a la nostra microbiota intestinal i per extensió, per a la nostra salut en general. Però sabem exactament per què?

Hi ha molts tipus de fibra alimentària amb acció prebiòtica; la inulina, els oligosacàrids o el midó resistent, entre d’altres, però independentment de la mena de fibra prebiòtica que ingerim, com que no tenim els enzims apropiats per digerir-la, arriba sense ser plenament processada al nostre intestí gruixut i són els bacteris intestinals qui l’han de degradar completament.

Les substàncies de rebuig del procés de fermentació bacteriana de la fibra prebiòtica –els seus metabòlits–, són els àcids grassos de cadena curta (AGCC), unes substàncies molt beneficioses per al nostre intestí.

Els principals AGCC produïts pels nostres bacteris són l’acetat, el propionat i el butirat. Els dos primers passen directament a la circulació sanguínia i es fan servir en els teixits perifèrics, mentre que el butirat interfereix amb les cèl·lules epitelials del còlon.

Els principals beneficis del butirat per a la nostra salut intestinal són:

  • Nodreix la mucosa intestinal i reforça la funció de barrera de l’intestí
    Manté les unions estretes de l’intestí, i evita la permeabilitat intestinal.
  • Dona suport al sistema immunitari
    Manté el sistema immunitari sa i ajuda a lluitar contra els bacteris nocius. Es considera que entre el 60-80% del sistema immunitari del cos és a l’intestí.
  • Representa la font d’energia principal de les cèl·lules del còlon
    Així com la glutamina és molt important per a les cèl·lules de l’intestí prim el butirat ho és per a les cèl·lules del còlon o colonocits; és la seva font d’energia principal. Aproximadament entre el 60-70% de la seva energia procedeix del butirat.

Qui pot prendre complements de butirat?

Ara sabem que, per tenir una microbiota saludable, hem de cuidar-la i alimentar-la amb fibres prebiòtiques provinents de fruites i verdures per aconseguir, entre d’altres, els productes de la seva fermentació. Però què passa si no podem consumir prou fibra?

Ara al mercat trobem complements amb els compostos actius producte de la fermentació de les fibres prebiòtiques per part dels bacteris intestinals com és el cas del butirat; els complements coneguts com a postbiòtics.

Totes les persones que fan una dieta baixa en FODMAP o una dieta pobra en fibres fermentables, així com les que volen preservar la integritat de les parets del seu intestí i millorar l’absorció de nutrients poden ajudar-se dels complements de butirat.

També poden beneficiar-se del butirat les persones amb disbiosi intestinal; els principals bacteris productors de butirat són el grup dels bacteris firmicutes, deficitaris en molts casos de disbiosi.

És el moment dels postbiòtics!

A més al mercat ara hi ha el complement Permeabiane Butirato LP de Pileje, un postbiòtic pensat per a totes les persones que, amb l’alimentació, no poden assegurar una ingesta suficient de fibra per “alimentar” els seus bacteris intestinals o per a persones afectades de disbiosi intestinal que volen beneficiar-se dels efectes protectors del butirat.

Així com en el cas del consum de probiòtics és molt important fer servir el gènere, l’espècie i la soca adequada en cada ocasió, en els postbiòtics ens hem d’assegurar que el sistema d’alliberament permet fer arribar el principi actiu a la zona de l’intestí que ens interessa.

La formulació de Permeabiane Butirato LP de Pileje amb la tecnologia de microencapsulat patentat permet un alliberament prolongat que assegura que el butirat no serà absorbit a l’intestí prim i que arribarà al còlon intacte per ser alliberat en la dosi necessària per actuar eficaçment enfront de les cèl·lules que més se’n beneficien, els colonocits.