La diarrea aguda per gastroenteritis sol tenir un origen víric (principalment per rotavirus) i una dura entre dos i vuit dies. Pot anar acompanyada de febre, vòmits, dolor abdominal, manca de gana… i hi ha risc de deshidratació, motiu pel qual el tractament bàsic d’elecció és el sèrum de rehidratació oral.

Tot i que aquests processos diarreics solen curar de manera espontània, la microbiota intestinal surt mal parada d’aquestes situacions. Parlem-ne!

La microbiota és el conjunt de bacteris, majoritàriament beneficiosos, que habiten el nostre organisme i especialment, el nostre intestí.

Els bacteris intestinals intervenen en funcions tan importants com la digestió i absorció de nutrients, la defensa davant dels patògens i la modulació de la resposta immunitària.

Aquesta microbiota, la varietat i la quantitat de la qual es correlaciona amb l’equilibri de la nostra salut, s’implanta i madura lentament des del naixement (fins i tot abans, ja que els primers bacteris els adquirim a l’úter matern) i durant els primers quatre anys de vida. Els gèneres més importants en aquesta etapa són els bifidobacteris i els lactobacils, que resulten afavorits quan hi ha part vaginal i lactància materna.

Hi ha molts factors que poden contribuir a l’equilibri o desequilibri de la microbiota intestinal, provocar pertorbacions funcionals i augmentar la predisposició a les patologies cròniques.

Les gastroenteritis o els antibiòtics són alguns d’aquests factors; són situacions que, com demostren els estudis, alteren els microorganismes que habiten a l’intestí i que hem de cuidar.

Això ho podem fer amb els probiòtics: microorganismes vius que, quan són administrats en quantitat adequada, produeixen un benefici per a la salut de l’hoste. L’efecte terapèutic depèn de les soques probiòtiques i de les dosis.

Actualment, els organismes oficials competents en la matèria, com la Societat Europea de Gastroenterologia Pediàtrica, Hepatologia i Nutrició (ESPGHAN) ja recomana els probiòtics per tractar la diarrea aguda, tant en cas de gastroenteritis com per prevenir-la quan fem tractament antibiòtic. I concretament parlava de la soca probiòtica Lactobacillus rhamnosus GG, amb una dosi de deu mil milions al dia i de cinc a set dies de tractament; és la recomanació oficial amb el màxim nivell d’evidència, com el que té el sèrum de rehidratació oral.