L’espermidina és un compost nitrogenat, una poliamina, que tenim en totes les cèl·lules del cos i que es pot obtenir a través de l’alimentació o a partir de la síntesi dels bacteris intestinals. La trobem en aliments com la soja, els bolets, els cereals integrals, les crucíferes, les llavors de carbassa, el formatge curat o el germen de blat, que és, amb diferència, el que conté més espermidina.

El problema d’aquest compost és que, a mesura que envellim, cada vegada en tenim menys a les cèl·lules. Això pot accelerar l’envelliment o afavorir el desenvolupament de diferents malalties (com Parkinson, demència o Alzheimer o també malalties hepàtiques, del pàncrees o del sistema cardiovascular). Es creu que això és així perquè l’espermidina és un dels activadors essencials de l’autofàgia.

Què és l’autofàgia?

L’autofàgia és un mecanisme que fa servir el cos per “netejar-se o depurar-se” i per frenar l’envelliment de tot l’organisme. En altres paraules, és el procés que segueix el cos per eliminar o reciclar residus o compostos cel·lulars amb danys o innecessaris. Aquests compostos poden ser del cos mateix o externs, com virus o bacteris.

Malgrat això, aquesta capacitat depurativa del cos es va perdent amb el pas dels anys, en part perquè cada vegada hi ha més EP300, un enzim que inhibeix aquest procés d’autofàgia. No obstant això, hi ha certs aspectes que poden ajudar a inhibir aquest enzim de manera que el procés d’autofàgia es reverteixi.

Una de les estratègies bàsiques per aconseguir-ho i prolongar la vida de manera saludable és fent restricció calòrica, tot i que també podem aconseguir-ho consumint certs aliments o a partir de complements amb espermidina, ja que s’ha vist que té la capacitat d’actuar de manera similar a la restricció calòrica sobre el cos.

En què ens pot beneficiar l’espermidina?

S’han fet diversos experiments amb espermidina que han obtingut resultats prometedors. D’una banda, ha demostrat que pot millorar el funcionament del cor amb una incidència més baixa d’insuficiència cardíaca i de mortalitat a causa de problemes cardiovasculars, però també amb una reducció de la mortalitat en general. A més, sembla que també pot tenir beneficis en el cervell (millora la memòria), efecte antiinflamatori (útil en malalties autoimmunes i en inflamacions del cos), antioxidant i actuar com a hipotensor i prolongador de la vida.

L’espermidina és un producte força nou. En el mercat la podreu trobar gràcies a Raab en format en pols o càpsules. És un producte orgànic que s’ha mòlt de manera acurada perquè es pugui assimilar i digerir millor. A més, els seus productes contenen exclusivament pols de germen de blat orgànic amb un contingut d’espermidina estandarditzat (5 mg per dosi).