Si ho heu pensat bé, probablement la resposta serà aigua potable.

I és que l’aigua és el nostre aliment essencial. Forma part de nosaltres en un 70%, compon el 90% del plasma sanguini, intervé en la majoria de funcions de l’organisme i determina el rendiment cognitiu basant-se en la seva quantitat i qualitat. A més, ajuda a eliminar la toxicitat i a transportar l’oxigen i nutrients fins a l’interior de les cèl·lules.

Encara que sovint es passa per alt, l’aigua és un punt clau en qüestió d’alimentació i salut. Per això, triar de manera conscient quin tipus d’aigua bevem és el primer pas per millorar la qualitat de vida.

I passant de la teoria a la pràctica, la següent pregunta lògica que sorgeix és: Quin tipus d’aigua hem de beure?

Tot i que, davant aquesta pregunta, sorgeixen molts punts de vista convergents, hi ha punts comuns en tota resposta: l’aigua ideal hauria de tenir certes característiques que la converteixin no només en potable, sinó a més en una aigua que aporti un plus de salut. Aquestes serien, per ordre d’importància, les següents:

  1. Aigua pura i lliure d’impureses: Aquesta és la característica fonamental que hauria de tenir tota aigua de consum, ja que independentment del pH o altres peculiaritats, hem de tenir en compte que l’aigua pot contenir impureses, tòxics i altres partícules perjudicials per a la salut. Això inclou també el ja conegut BPA o bisfenol A, present en la majoria de plàstics d’aigües embotellades.
  2. Aigua alcalina i ionitzada: Segons alguns estudis com Electrolyzed–Reduced Water Scavenges Active Oxygen Species and Protects DNA from Oxidative Damage o Efficacy of Electrolyzed Oxidizing Water for Inactivating Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis, and Listeria monocytogenes l’aigua alcalina i ionitzada actua com un potent antioxidant, ajuda a prevenir el desenvolupament de diverses patologies i malalties i és molt efectiva eliminant bacteris de l’aigua.

Encara que podríem considerar-nos privilegiats per tenir accés a l’aigua de xarxa amb un simple gir gest, gràcies a molts estudis, es fa cada vegada més evident que l’aigua de l’aixeta no és l’opció més aconsellable.

Si bé és cert que l’aigua que arriba fins a casa nostra se sotmet a diversos processos de potabilització segons els paràmetres fixats per la llei, no hem d’oblidar que l’aigua de xarxa, a més de clor, incorpora també una altra sèrie de partícules, com metalls pesants, que s’adhereixen a l’aigua a través d’un llarg recorregut de canonades fins a arribar a l’aixeta de casa.

Trobem un exemple d’això en la recent publicació del diari britànic The Guardian, que alertava de la presència de partícules de plàstic en l’aigua de xarxa de nombrosos països del món, segons una investigació duta a terme per Orb Media.

Avui dia, l’únic sistema que garanteix una aigua amb les característiques anteriorment esmentades és pHydro d’Alkaline Care. Es tracta d’un revolucionari sistema d’osmosi inversa que, a més de proporcionar aigua neta i sense tòxics, garanteix un pH de sortida estable, independentment del pH i les característiques de l’aigua d’origen.

Aquest sistema desenvolupat a l’Estat espanyol i patentat recentment per la seva innovadora tecnologia, incorpora cinc filtres d’última generació, dispensa una aigua lleugera i de sabor molt agradable.