Sabem triar els aliments adequats, llegir-ne les etiquetes i destriar si hem de posar cert producte a la cistella de la compra o no i fins podem arribar a tenir cert coneixement sobre quins additius hauríem d’evitar. Cuidar el que ingerim és realment important, però donem importància al que ens posem a la pell? Sovint menystenim el poder que poden tenir les cremes solars, cosmètiques i similars. Avui us expliquem com llegir una etiqueta de crema solar per començar a prendre consciència de què ens posem a la pell i de quina manera hauríem de protegir-la.

Habitualment, quan triem un protector solar ens solem fixar principalment i, en general, gairebé exclusivament en el FPS, és a dir, el factor de protecció solar. Però, a què més hauríem de parar atenció?

El sol emet diferents tipus de radiacions, per exemple:

  • UVB: penetren poc a la pell, encara que són les responsables del bronzejat, vermellors o cremades.
  • UVA: penetren de forma més profunda en la pell. Poden provocar al·lèrgies, envelliment de la pell o càncer.
  • IR: són les responsables de l’efecte calorífic. Penetren fins a la capa més profunda de la pell i poden augmentar la formació de radicals lliures.

Per tant, necessitem un fotoprotector adequat que ens ajudi a defensar la pell de les més nocives.

Què trobem a les etiquetes?

SPF o FPS

Informa sobre la protecció davant dels rajos UVB a través d’un número que indica el temps que pot exposar-se al sol una pell que estigui protegida sense cremar-se. És important aplicar-se’n una capa gruixuda i tornar a aplicar-la de tant en tant. Dins del FPS, trobem 4 rangs en funció del grau de protecció: baixos (6-10), mitjans (15-20), alts (30-50) o molt alts (+50). El FPS no garanteix la protecció davant d’altres rajos solars.

Protecció UVA

Tal com indica el nom, el símbol UVA identifica productes que ens protegeixen d’aquests rajos. Per ser fiable hauria d’aparèixer el símbol UVA envoltat d’un cercle, ja que això demostra que compleix la recomanació de la Comissió Europea.

IR

Aquestes sigles fan referència a la protecció infraroja. Perquè el protector asseguri aquesta protecció, ha d’incloure en la composició agents antioxidants i reflectors de la llum que protegeixen contra aquests rajos. Aquest tipus de cremes són recomanables per a persones amb pells sensibles.

Ampli espectre

Com hem dit, els rajos que poden atacar la pell són els UVA, UVB i els infrarojos. Quan parlem d’ampli espectre, ens referim a una crema que protegeix de rajos UVB i UVA.

Resistent a l’aigua o water resistant

Significa que la crema solar no perd la capacitat protectora després de 40 minuts d’haver-nos ficat a l’aigua. Malgrat això, és important tornar a posar crema solar després del bany.

Molt resistent o waterproof

Significa que la crema solar no perd la capacitat protectora després de 80 minuts d’haver-nos ficat a l’aigua. Malgrat això, és important tornar a posar crema solar després del bany.

Vida del producte una vegada obert o data de caducitat

És un aspecte al qual no se sol donar gaire importància, però, una vegada passat el període de vida, el producte perd la capacitat de protegir la pell de manera eficaç. Així doncs, no recomanem continuar fent-lo servir amb aquesta finalitat.

PA

Fa referència a la protecció que ofereix el producte davant dels rajos UVA. Com més creus tingui, més protecció oferirà.

Els filtres

Les cremes solars fan servir diferents tipus de filtres, físics o químics. Són els segons els que sembla que poden arribar a donar més problemes de salut i que, a més, tenen més impacte en oceans i mars.

Els filtres químics solen ser més problemàtics i inclouen alguns ingredients controvertits que poden actuar com a disruptors endocrins, i afectar el sistema reproductor. Destacaríem l’oxibenzè, octinoxat o retinil palmitat, entre d’altres.

Certificació Ecocert Cosmos Organic

Aquest certificat garanteix una formulació sense derivats petroquímics i uns processos de fabricació respectuosos amb el medi ambient.

El fototip: Quin factor solar necessito?

Segons el tipus de pell, color de cabells i ulls serà més recomanable una dosi o una altra. Trobem fins a 7 fototips diferents i cadascun necessita més o menys protecció.

En definitiva, la pròxima vegada que hàgiu de triar una crema solar, no us fixeu en el factor de protecció o número i prou, reviseu també de quines radiacions protegeixen i quin tipus d’ingredients fan servir i eviteu al màxim els tòxics i disruptors endocrins.

Els solars Alga Maris, de Laboratorios de Biarritz, ofereixen doble protecció enfront del sol. D’una banda, protecció immediata contra els rajos UVA/UVB a través de pantalles 100% minerals i protecció cel·lular i prevenció de l’envelliment gràcies a l’Alga-Gorria®, un potent antioxidant que actua neutralitzant els radicals lliures.

A més de ser bons per a la pell, són bons per al medi ambient, ja que es tracta de solars permesos en oceans i mars perquè respecten el microcosmos marí.