El magnesi és un mineral que participa en molts processos cel·lulars, metabòlics i bioquímics, estructurals i funcionals i té un paper important per a cos i ment. Per tant, és indispensable que ens assegurem que l’absorbim bé.

Dona relaxada estres ansietat benestar

Aquest mineral el trobem en alguns aliments com els llegums, fruita seca, llavors, fulles verdes i, en quantitats menors, en carn o peix. Un cop ingerit, l’absorbim a través de l’intestí i l’emmagatzemem en alguns teixits, en particular en els ossos, i l’eliminem principalment a través de l’orina.

Quins beneficis ens aporta el magnesi?

1-És cofactor de més de sis-cents enzims en l’organisme

Un 60% del magnesi del cos és als ossos, mentre que la resta es reparteix entre els músculs, els teixits tous i els fluids com la sang. En definitiva, les nostres cèl·lules necessiten aquest mineral per funcionar, ja que participa en més de sis-centes reaccions en el cos, com:

  • La producció d’energia: participa en la conversió d’energia a partir dels aliments.
  • La formació de proteïnes: contribueix a crear proteïnes noves a partir dels aminoàcids.
  • La funció genètica: participa en la producció i la reparació de l’ADN i l’ARN.
  • La funció muscular: té un paper fonamental en la contracció i la relaxació dels músculs.
  • La regulació de les funcions de sistema nerviós: ajuda a regular la funció dels neurotransmissors, que transporten la informació a través del sistema nerviós.

2-Controla els estats d’estrès i ansietat

L’estrès, l’ansietat, el nerviosisme, la depressió o els problemes per agafar el son estan vinculats amb el dèficit d’aquest mineral.

L’organisme està preparat per tolerar situacions puntuals d’estrès i s’hi adapta mitjançant diversos mecanismes neurohormonals. No obstant això, el ritme de vida actual ens predisposa a un estrès continuat i progressiu que fa que el cos produeixi uns nivells elevats d’adrenalina i cortisol. Si aquests nivells els sostenim en el temps, poden baixar els nivells de magnesi i, en conseqüència, empitjorar els problemes d’estrès, ansietat, entre d’altres.

3-Augmenta el rendiment en l’exercici millorant la contracció muscular

Durant l’exercici, el cos necessita d’un 10 a un 20% més de magnesi que el que li cal durant el descans, ja que facilita el transport de la glucosa des de la sang fins als músculs i ens permet disposar d’energia de forma més eficient. De fet, alguns estudis han demostrat que la complementació amb magnesi augmenta el rendiment muscular en esportistes, gent gran i/o persones amb malalties cròniques.

4-Ajuda a combatre la depressió

El magnesi té un paper crític en les funcions cerebrals i en l’estat d’ànim, ja que, entre altres mecanismes, intervé en la síntesi de la serotonina, hormona que permet mantenir l’estabilitat emocional. Així doncs, el dèficit d’aquest mineral s’associa amb estats depressius.

5-Poder antiinflamatori

Quan hi ha inflamació, el cos està ressentit i sol tenir nivells baixos de vitamines i minerals. Entre d’altres, s’ha vist que, en estats d’inflamació crònica en persones amb obesitat, envellides, diabetis o alguna malaltia crònica, hi ha dèficit d’aquest mineral. No obstant això, la complementació del magnesi pot ajudar a combatre aquesta inflamació, ja que ajuda a reduir els nivells de proteïna C reactiva (PCR) i altres marcadors d’inflamació en pacients adults grans, pacients amb sobrepès o pacients amb prediabetis.

6-Redueix la resistència a la insulina i els nivells de glucosa a la DT2

La resistència a la insulina es caracteritza per la capacitat limitada de les cèl·lules musculars i/o hepàtiques per absorbir adequadament la glucosa des de la circulació sanguínia. El magnesi té un paper crucial, ja que facilita el transport de la glucosa dins la cèl·lula. De fet, s’ha vist que molts pacients amb síndrome metabòlica tenen deficiència de magnesi i que la complementació amb aquest micronutrient redueix la resistència a la insulina, així com els nivells de glucosa a la sang.

7-Millora els símptomes de la síndrome premenstrual

El magnesi també intervé en diversos mecanismes que millorarien els símptomes de la síndrome premenstrual com la retenció d’aigua, les rampes abdominals, el cansament i la irritabilitat.

N’hi ha prou amb l’alimentació?

Tot i que és un mineral indispensable, alguns estudis mostren que gran part de la població té dèficit d’aquest mineral i d’altres. Això pot estar relacionat amb la factura que ens passa el ritme de vida, la baixa absorció intestinal i un possible dèficit en la dieta, fins i tot si és saludable.

La manca d’aquest mineral s’ha relacionat amb el desenvolupament de diferents malalties com l’osteoporosi, infart cerebral o malaltia coronària. Per això, és indispensable aportar-ne prou quantitat per tenir un bon nivell de salut.

En qualsevol cas, quan amb l’alimentació no arribem a les quantitats mínimes, la complementació pot ser una bona alternativa. No obstant això, també hi pot haver problemes d’absorció, per la qual cosa fixar-nos en certs aspectes és important per triar l’opció més eficaç.

Com triar un bon complement de magnesi?

La capacitat d’assimilació del magnesi per part de l’organisme depèn en gran mesura de la naturalesa de les sals que es fan servir per transportar-lo. Tant en l’alimentació com en els complements alimentaris, el magnesi està present sota la forma d’ions Mg2+ en associació amb altres ions per formar la sal de magnesi. Hi ha diversos tipus de sals de magnesi, com les sals inorgàniques, les sals orgàniques i les formes aminocomplexes. L’eficàcia de la complementació de magnesi varia en funció de la biodisponibilitat, que està condicionada per la solubilitat i per l’absorció intestinal del magnesi. Per això, és essencial triar la sal de magnesi més ben adaptada, associada preferentment a molècules que ajudin a disminuir les pèrdues de magnesi o a millorar-ne la incorporació a les cèl·lules, com compostos fixadors de magnesi (taurina, vitamina B6 i vitamina D).

Entre altres marques, Pileje ofereix una bona alternativa de magnesi, ja que combina el mineral amb la vitamina B6 i la taurina per ajudar a retenir el mineral a l’interior de les cèl·lules i fer que l’assimilem millor.