La salut intestinal és clau, perquè el que passa als intestins repercuteix directament a la salut general. L’aparell digestiu te la funció de transformar les molècules dels aliments en substàncies simples i fàcilment utilitzables com a font d’energia. D’aquesta digestió i assimilació posterior en depèn la salut i nivell d’energia, i és en aquests processos on intervenen tant els enzims digestius com la microbiota intestinal.

Alfalfa and radish sprouts with tablets supplements on wooden surface, choice between healthy eating and pills, healthy lifestyle food and nutrition

Enzims digestius

Els enzims són molècules constituïdes per cadenes d’aminoàcids que produeix el cos. Els enzims són essencials per a l’organisme, ja que catalitzen milers de reaccions químiques crucials, com la digestió d’aliments, reparació i regeneració de teixits o subministrament d’energia a les cèl·lules, entre moltes d’altres.

Digestivament, els enzims ajuden a descompondre els aliments en partícules més petites perquè l’organisme les pugui fer servir: l’amilasa trenca les molècules d’hidrats de carboni; la lactasa descompon la lactosa (sucre de la llet); la proteasa trenca les proteïnes; la lipasa contribueix a la digestió dels greixos.

El cos produeix enzims, però també és molt important obtenir-los a partir de l’alimentació, ja que, amb l’edat, cada cop en produïm menys. Per això, és important consumir aliments crus com hortalisses, fruita i germinats. A més, els fermentats com el miso, el tamari o els pickles també ens aporten enzims.

En cas de dèficit enzimàtic, les digestions es compliquen i es genera una fermentació i putrefacció dels aliments. Aquests aliments a mig digerir desequilibren la microbiota intestinal i afavoreixen la dolenta, es generen tòxics que passen a sang, i pèptids sense digerir també passen a la circulació i activen el sistema immunitari. Per evitar-ho, són molt útils els complements amb enzims com la papaïna (provinent de la papaia) o bromelaïna (extret del tronc de la pinya tropical). Tots dos són enzims proteolítics que, a més d’afavorir la digestió de les proteïnes, també són antiinflamatoris naturals. La bromelaïna es recomana després d’àpats contundents i rics en proteïnes.

Probiòtics

La microbiota intestinal té un paper molt important en la digestió, el metabolisme i la salut intestinal i immune. De fet, se li atribueixen milers de funcions relacionades amb la digestió. Els bacteris intestinals ens ajuden a digerir aliments que no podríem descompondre (com alguns tipus d’hidrats de carboni) i produeixen, entre altres elements, vitamines i minerals.

La interacció entre tipus d’alimentació i tipus de microbiota intestinal és recíproca. La microbiota actua sobre el que mengem –d’això es nodreix–, alhora que el que mengem n’afecta la composició. Així, una modificació de la dieta provoca canvis en el tipus i quantitat de microorganismes presents en l’intestí.

Hi ha certs aliments fermentats que tenen efecte probiòtic, com el quefir d’aigua, el te kombutxa, el iogurt o el xucrut. Si hi ha cap alteració, malestar o patologia digestiva és interessant incorporar probiòtics per via de complements per restablir un equilibri de la microbiota intestinal.

Una microbiota intestinal equilibrada és clau per a la salut, ja que intervé en processos com l’estimulació del sistema immunitari, la síntesi de vitamines del grup B i K, la digestió i absorció de nutrients, a banda del fet que inhibeix els patògens i pot ajudar en l’absorció de les vitamines i minerals.

Els probiòtics són un conjunt de microorganismes vius (bacteris i llevats) que, administrats en una dosi suficient, són beneficiosos per a la salut. Els gèneres més freqüents són Lactobacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, estreptococs i enterococs. A causa de l’efecte beneficiós per a l’organisme i les seves propietats regeneradores de la microbiota intestinal, l’ús de probiòtics estaria especialment indicat després de prendre medicaments, especialment antibiòtics o corticoides; també en cas de restrenyiment o diarrea; com a coadjuvant en tractament de càndides; per prevenir gastroenteritis, úlceres, gasos, malalties inflamatòries intestinals, dispèpsies, i per potenciar les defenses.

En resum, tant una producció adequada d’enzims digestius com un bon equilibri de la microbiota intestinal tenen en comú que són elements clau en el procés digestiu i assimilació posterior dels nutrients. Tots dos intervenen en el manteniment i equilibri de la salut gastrointestinal i ajuden en els estats de recuperació de malalties.

El seu equilibri s’interrelaciona i beneficia el sistema nerviós central, el sistema endocrí i, molt important, el sistema immunitari. L’estabilitat de les defenses depèn d’una descomposició adequada dels aliments gràcies als enzims i de l’equilibri de la microbiota intestinal, que es pot beneficiar dels probiòtics.

Un complement que ajuda al benestar digestiu és GI Natural de Nature’s Plus, amb L-glutamina, aliments sencers alcalinitzants i rics en enzims, fibres que alimenten els bacteris amics de l’intestí i soques bacterianes amigues. A més, aporta calci, que contribueix al funcionament normal dels enzims digestius.

Consulteu altres articles relacionats de l’Ets:

Com triar un bon probiòtic
Probiòtics, els aliats de la salut
Els probiòtics, indispensables per superar els problemes intestinals vacacionals
Un probiòtic a la infància, una inversió de futur