Gastritis

La gastritis és una inflamació de la paret de l’estómac.

Causes principals

  • pylori (convencionalment s’assumeix com la primera causa).
  • Excés d’àcid de l’estómac normalment provocat per tòxics en gastritis agudes.
  • Excés o falta d’acidesa en una gastritis crònica, que pot desembocar en una úlcera.
  • Autoimmune, amb risc d’aparició d’anèmia perniciosa.

Tractament

  • Àloe, que ajuda a regenerar la mucosa.
  • Enzims digestius.
  • Prebiòtics i probiòtics, per millorar l’estat de la mucosa intestinal.